Ας σην ζωήν και γλυκύν τιδέν ’κ εν σον κόσμον.

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

1. Ας σην γειτονίαν σύντροφον κι ας σ’ οσπίτ αζούχ.
Απο την γειτονιά σύντροφο και από το σπίτι τρόφιμα.
 Δεν πρέπει να ταξιδεύει κανείς μόνος και ανέτοιμος.
Ατότες!!! (Γέφυρα σον Γιάμπολη...)
2. Ας σην ζωήν και γλυκύν τιδέν ’κ εν σον κόσμον.
 Δεν υπάρχει τίποτε πιο γλυκό από τη ζωή.

3. Ας σην ισσκιάν άτ πα φοάται 
Και από τη σκιά του φοβάται
 Για τον πολύ επιφυλακτικό ή δειλό.

4.  Ας σην κόταν ντο γεννίεται πεντικόν πιάν.
Από την κότα που γεννιέται ποντικό πιάνει
 Για κείνον που  έχει ελαττώματα των γονιών του.

5. Ας σην οκνίαν άτ το πολλά, τον γάϊδιαρον τάϊ κούζ.
Από την πολύ την τεμπελιά του τον γάϊδαρο πουλάρι φωναζει.
 Ο πολύ τεμπέλης βαριέται να πει γάιδαρος, γιατί είναι πολυσύλλαβο και λέει τάϊ  (πουλάρι) γιατί είναι μονοσύλλαβο.

6. Ας σήν πίσσαν σήν γατράν. 
Οταν από ελαφρότερη δυστυχία πέφτει σε βαρύτερη.

7. Ας σην τάβλαν άλογον κι ας σο χορόν κορίτς (μη παίρτς).
Μη παίρνεις άλογο του στάβλου θρεμμένο και κορίτσι που το είδες στο χορό (και δεν το γνωρίζεις) γιατί θά γελαστείς.

8. Ας σην Χατσάβεραν καβελάρτς ’κ  εξέβεν. 
Γ ια πράγματα δύσκολα ή απίθανα.

9. Ας ση ξερού τη ξυλί το σιαπιάπ, καίεται και το ζωγρόν.
Από το φταίξιμο του ξερού ξύλου καίγεται και το χλωρό.
Εξ αιτίας του κακού υποφέρει και ο καλός.

10. Ας ση Σαντά και σακάτ μέρος ’κ  εν.
 Το λένε για να δείξουν ότι δεν μπορούν να κερδίζουν τα προς το ζήν στη Σαντα κι ας είναι υγιεινό το κλίμα.

11. Ας ση σκύλ το ποδάρ τό λιθάρ μ' εγουεύς.
Από του σκύλου το πόδι τη πέτρα μη λυπάσαι.
 Μη λυπάσαι τον κακό.

12. Ας σο Βαγγέλεν απέσ κολατσεύ. 
Μέσα από το ευαγγέλιο μιλάει
Μιλά δίκαια και άγια.

13. Ας σο δικαστήριον π’ εβγαίνε, εκείνος που κερδίζ' με τ' έναν καμίσ απομέν, κ’ εκείνος που χαν χωρίς καμίσ απομέν.
Από τα δικαστήρια που βγαίνουν , εκείνος που κερδίζει μ' ενα πουκάμισο μένει και εκείνος που  χάνει μένει χωρίς πουκάμισο.
 Να αποφεύγετε τα δικαστήρια, γιατί και εκείνοι που κερδίζουν, χάνουν περισσότερα στους δικηγόρους, ημεραργίες κ.λ.π.

14. Ας σο κατωθύρν άτουν εν.
Από το κατώφλι τους είναι.
 Λέγεται για κοινό ελάττωμα μιας οικογενείας.

15. Ας σο κιφάλν  ατ κι α πάν δουλείας πολασσεύκεται.
Για κείνον που αναλαμβάνει δουλιές ανώτερες από τις δυνάμεις του.

16. Ας σο κιφάλι 'μ κι απάν τόπον εεις.
Πάνω από το κεφάλι μου τόπο έχεις
 Σε εκτιμώ πάρα πολύ.
Και ατώρα!!!! (Γέφυρα σον Γιάμπολη)
17. Ας σο κοντύλν άτ αίμαν στάζ. 
Από το μολύβι του αίμα στάζει.
Λέγεται για κείνον που γράφει καλά ώστε με το γράψιμό του να καταδικάζεται ο άλλος σε θάνατο.

18. Ας σ’ ολίγον ολίγον κι ας σο πολλά πολλά.
Ο καθένας ευεργετεί ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση.

19. Ας σ' όλια τα χωρία  απ' εις κι ας σοί Πινιατιάντων ήντζαν θέλτς άς εν.
Απ’ όλα τα χωριά ας εκλεγεί  ο καλύτερος, αλλά από του Πινιατιάντων ο τυχώντας.

20. Ας σο Λιμοχώρ  έρθεν.
Για τον αχόρταγο.
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah