Αβούτε η γαρή εμέν πα θα ψοφίζ κ’ εσέν πα.

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Την ημέραν τ’ άεΣπυριδί εχιόνιζεν. Η Ελένε τη Μαρίας τη Τσαντέκ εκούξεν τον άντραν άτς:
-   Σταύρη, σιαμιαρλιάεψον το γάϊδιαρον και δέβα φέρεν τα ξύλα ντο εποίκαμε οψέ.
-Νέπουτση, είπεν ο Σταύρης, άσκεμον καιρόν έχομε και 'κι σύρ η ψη 'μ να εβγαίνω ας σ’  οσπίτ.
-Ας τ’ αοίκα τα λόγια και καιρόν μη χάντς, είπεν  η Ελένε.
Ο Σταύρης εγροίξεν ντο 'κι θα γλυτών ας σα ξύλα, εσέβεν σο μαντρίν, εξέγκεν τον γάϊδιαρον, εσιαμιαρλιάεψεν άτον, εσέγκεν το δουκάλ ση γούλαν  ατ’ και έσυρεν άτον. 
Ο γάϊδιαρον εζάρωσεν τον κώλον άτ και πόδαν  εθέλνεν να ευτάει.
 -Ελα, μαύρε γάϊδιαρε, είπεν ο Σταύρης  και  αν και κατ μη ζαροκολιάς, άμον ντο εγάνεψα αβούτε η γαρή οφέτος εμέν πα θα ψοφίζ κ’  εσέν πα.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
εκούξεν= φώναξε
σιαμιαρλιάεψον= βάλε του το σαμάρι
δέβα= πήγαινε
εποίκαμε= που κάναμε
οψέ= χθες
Νέπουτση= βρε
άσκεμον= άσχημο
'κι σύρ' η ψη 'μ= δεν έχω διάθεση
να εβγαίνω= να βγω
αοίκα= τέτοια
μη χάντς= μη χάνεις
εγροίξεν= κατάλαβε
εσέβεν= μπήκε
εξέγκεν= έβγαλε
εσιαμιαρλιάεψεν= του έβαλε το σαμάρι
εσέγκεν= έβαλε
δουκάλ= καπίστρι
γούλαν= λαιμός
έσυρεν άτον= τον τράβηξε
εζάρωσεν τον κώλον ατ’= γύρισε τα πισινά στραβά
και πόδαν ‘κ εθέλνεν να ευτάει= και δεν ήθελε να κάνει βήμα.
αν και κατ= πάνω κατω
ζαροκολιάς= γυρίζεις τα πισινά εδώ και εκεί
άμον= όπως
εγάνεξα=κατάλαβα
αβούτε= αυτή
η γαρή= η γυναίκα
εμέν πα= εμένα και
εσέν πα= και εσένα
ψοφίζ’= θανατώσει
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah