Φιγούρα

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Από το οπισθόφυλλο «Αυτή είναι η αρρώστια μας. Ο διαχωρισμός του μυαλού, που σταματάει πια να δουλεύει αρμονικά και ακέραια. Από τη μ...
Share

Νομική έννοια - Νομικός όρος του εγκλήματος της γενοκτονίας

 Από την άποψη του διεθνούς δικαίου ως γενοκτονία νοείται: Η ολική ή μερική καταστροφή ομάδας (εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτι...
Share

Δέον ή Ου

1ος ΤΟΜΟΣ Δημογέροντας, ο Ασημάκης, σεβαστός και δακτυλοδεικτούμενος. Σκληρός μα και με ευαισθησίες που ήξερε να τις κρύβει καλά μέσα ...
Share

ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ. Μέρος 2ο

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Σημαντικές λοιπόν είναι οι επιβιώσεις του έπους στα λαογραφικά των Νεοελλήνων, αλλά σπουδαίες φαίνονται και οι επιδράσεις του στις παραδόσ...
Share

ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ. Μέρος 1ο

Η πρώτη πολυφωνία είναι σίγουρα η πολιτισμική δημιουργία που εμπνέεται από ποικίλες φωνές και παραδόσεις προβάλλοντας τις νέες δικές της πο...
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah