ΠΕΝΘΟΣ

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Άγιος Χριστόφορος - Πιστοφάντων
Φορούσαν μαύρο τσίτ’, μαύρον σπαλέρ και μαύρα ορτάρια, η τσόχα (επανωφόρι) ήταν μαύρη. Αναποδογύριζαν τις φωτογραφίες (όσοι είχαν) επερμάτωναν τ’ οσπίτ’. Δεν πήγαιναν στη δουλειά τις πρώτες μέρες μετά την ταφή, δεν έτρωγαν ή έτρωγαν πολύ λίγο.
Οι άντρες άφηναν τα γένια τους τουλάχιστο ως τα σαράντα. Δεν πήγαιναν σε γιορτές, αρραβώνες ή γάμους· μόνο στις κηδείες πήγαιναν, για να κλάψουν και να ξαλαφρώσουν. Οι χήρες, τα πρώτα χρόνια, ούτε στην εκκλησία πήγαιναν, εκτός για να μεταλάβουν.

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah