ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Άγιος Κωνσταντίνος-Ζουρνατζάντων
Η ελεημοσύνη σε χρήματα ή είδη τροφής και ρουχισμού δινόταν στο όνομα  ή όλων μαζί των πεθαμένων, έπρεπε όμως να γίνει κρυφά, για να μη προσβάλλεται ο ευεργετούμενος. Τη Μεγάλη Σαρακοστή για την ψυχή των πεθαμένων μερικοί εδιάριζαν λαβάσια (μοίραζαν φουρνόπιτες) στις γυναίκες  που νήστευαν ύστερα από το απόδειπνο.
Μερικοί έβλεπαν στ' όνειρα τους το νεκρό να τους προτρέπει να κάνουν ελεημοσύνες [ορωματίασε με ή εφάνθε με ο πεθερό 'μ (η πεθερά 'μ)].

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah