Πίνακας οχυρών πόλεων - κάστρων του Πόντου

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Ποντιακού Ελληνισμού (Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλη - 7 Αυγούστου 1988), ο ομότιμος καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελειου Πανεπιστημιου Νίκος Μουτσόπουλος,  παρουσίασε τον ακόλουθο πίνακα οχυρών πόλεων και κάστρων του Πόντου, με την ελληνική και τουρκική τους ονομασία, την περιοχή στην οποία βρίσκονταν και το είδος του οχυρώματος:
Η Ακρόπολη της Αμάσειας

Κοτύωρα (Ορντού) το κάστρο Βόων Μποζούκ Καλέ (Bozuk Kale).

Οίναιον (Οινόη) Ούνγιε το κάστρο και τα τείχη της πόλης.

Σινώπη (Σιόπ) τείχη - οχυρή πόλη.

Φαδισάνη (Φάτσα) το Πολεμώνιον Άκρον (Bucera Kale).

Κοντά στην Κερασούντα (Γκερισούν) το Γεδίκ Καυά Καλεσί.

Γαντοπέδιον στη Ματσούκα (Μάτσκα Ντερέ) το Κιοπριάνα Κιοΐ.

Παλαιοματσούκα το Παλαιόκαστρο (Χαμψίκιοϊ καλέ).

Σορώγαινα ή Σωλόχαινα (Σορουγιάνα) κάστρο.

Τζανίχα (Κανκά), κοντά στην Αργυρούπολη, κάστρο Γκιουμούς Χανέ (Κάστρο της Αργυρούπολης), και το Κογκ Καλέ.

Κουαζί (Κοβάνς) κάστρο Κεσκίκαλε..

Κοντά στο Καρά Ντερέ το Τζαβτζαγκά Καλέ.

Σουσούρμαινα ή Σούρμαινα (Συρμένε) κάστρο.

Ρίζαιον (Ρίζε) τείχη της πόλης και ακρόπολη.

Ζιλ το Ζιλ Καλέ, ακρόπολη.

Νορ Γκιάχ κάστρο.

Ηράκλεια (Καλεσίκ) το κάστρο Αρακλί Μπουρουνού (Ακρωτήριο του Αρακλί).

Τραπεζούντα (Τραμπζόν) τείχη της πόλης και η ακρόπολη.

Νικόπολη (Πιουρκ) τα τείχη της πόλης.

Ανδράπα (Βεζίρ Κιοπρού) τα τείχη της πόλης.

Κολώνια (Σεμπίν Καραχισάρ) τα τείχη της πόλης. Σατάλια τα τείχη της πόλης.

Σεβάστεια (Σιβάς) τα τείχη της πόλης.

Αδρανουτζί (Αντρανούς) τα τείχη της πόλης.

Αθήναι Άτινα (Παζάρ) το κάστρο.

Σαυράνια (Σαουρονίσενα) το κάστρο Γκιόλ Κιοϊ.

 Λεοντόπολις - Ζαληκόν (Αλάτσαμ) το κάστρο.

Καρούσα (Γκέρτζε) το κάστρο.

Ηρακλειούπολις - Πήδαχθον (Μπετοχτούν) το κάστρο.

 Αγιος Βασίλειος (Άιβασίλ) το κάστρο κοντά στο Αιβασίλ Μπουρουνού.

Πομπηϊόπολη (Τασκ Οπρού) το κάστρο κοντά στην Κιζ Καλέ και τα τείχη της πόλης.

Ευχάιτα (Αβκάτ) τα τείχη της πόλης και το κάστρο Κίζ-καγια.

Κίσσα (Κισσά) το κάστρο.

Αψαρος = Γωνέα το κάστρο.

Ίβωρα (Τσόρουμ) το κάστρο.

Ιερόν Ακρωτήριον (Γιορός Μπουρουνού) το κάστρο.

Μίμερα (Τρικυμεια) Σαμάρα το κάστρο Ορτά Χισάρ και το Γκελίντα Καλέ.

Κορδύλη (Λιβρί Καλέ) Ακσά Καλέ (Άσπρο Κάστρο).

 Πέτρωμα (Πέτρα) Σουρμά Καλέ, Μπε Ντρεμά Καλέ.

 Τρίπολη (Τιρέμπολου), το κάστρο και τα τείχη της πόλης.

Αρητιάδα (νησάκι απέναντι από την Κερασούντα) το κάστρο.

Πουγκά Αντασί το κάστρο του Οσίου Αντωνίου.

Ζεφύριος Άκρα (Ζεφίρ) το κάστρο Μπουρουνού Κεχρινά.

Νεοκαισαρόπολις (Νεοκαισάρεια, Νικσάρ) το κάστρο.

Κασταμονή (Κασταμονού) τα τείχη της πόλης.

Αμισός (Σαμψούν) τα τείχη της πόλης.

Αμάσεια (Αμάσιγια) τα τείχη της πόλης.

Ζήλα (Ζήλε) τα τείχη της πόλης.
Τραπεζούντα

Κερασούντα (Τζιρεσούν) τα τείχη της πόλης.

Υσπιρατίς (Ισπίρ) τα τείχη της πόλης.

Θεοδοσιούπολη (Ερζερούμ) τα τείχη της πόλης.

Ευδοκιάδα (Τοκάτ) τα τείχη της πόλης και το κάστρο.

Καραμβίς (Φακάς) το κάστρο Τσιομπάν Καλέ και το Μετστσέτ Καλέ.

Ιωνόπολις (Ινέμπολου) το «Αβωνού τείχος Χατσιβελί (Ισκελεσί) Μπουρουνού.

Κινώπολις το κάστρο Κί-νογλου Καλέ.

Επιμέ
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah