Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Μπορούμε σήμερα να γράψουμε "ιστορία";

Στον Πόντο έχουν γίνει πολλά... Δυστυχώς, τα γεγονότα δεν έχουν μεταφερθεί αυτούσια! Αλλού επικρατεί έντονα το λαογραφικό στοιχείο (οι άνθρωποι που τα έγραψαν δεν είχαν τις απαιτούμενες γνώσεις). Αλλού γίνεται μια προσπάθεια μυθοποίησης των προσώπων Ανάγκες της εποχής; Σκοπιμότητα; Και αλλού - δεν θέλουμε να πούμε εσκεμμένα - υπάρχει πλήρης παραποίηση των γεγονότων!
Σίγουρα δεν πρέπει να προσάψει κανείς δόλο στις πράξεις κάποιων. Όπως αναφέραμε ήδη, έπαιξαν τον ρόλο τους οι ανάγκες της εποχής, ο έντονος συναισθηματισμός, ίσως κάποια σκοπιμότητα. Αλλά ως εδώ!
Οι νεότεροι έχουν γράψει ιστορία, ανατρέχοντας υποχρεωτικά σε παλαιότερες πηγές, ως συνηθίζεται! Για να γράψουν, όμως, ιστορία πρέπει να τη διαχωρίσουν, κατά κύριο λόγο, από μυθολογικά και λαογραφικά στοιχεία. Άλλο πράγμα είναι να ανατρέξει κανείς στις πηγές του, να βρει στοιχεία και να τα παρουσιάσει, όπως, ακριβώς, τα διάβασε, και άλλο να ανατρέξει στις πηγές του, να μοχθήσει , να αξιολογήσει και να βγάλει τα συμπεράσματά του, τα οποία και θα καταγράψει.
Με τα βιβλία που υπάρχουν στη διάθεσή μας, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι οι νεώτεροι, κατά πλειοψηφία, σε ένα μεγάλο μέρος, αντιγράφουν τα γεγονότα. Δεν εμβαθύνουν στα γεγονότα για να βγάλουν κάποια δικά τους συμπεράσματα.
Π.χ. Τι  ακριβώς, ήταν οι αντάρτες του Πόντου (πέρα από αυτά που είναι γνωστά); Τι ακριβώς έγινε στο σπήλαιο της Μάγαρας (της Σαντάς του Πόντου);
Φυσικά για όλα υπάρχει μια δικαιολογία! Ίσως τα δύσκολα χρόνια. Ίσως οι καταστάσεις που βίωναν. Ίσως ο λίγος χρόνος που είχε περάσει, να δημιούργησε αυτή την κατάσταση!
Πέρασαν όμως πολλά χρόνια, πλησιάζουμε τα εκατό! Μήπως είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα;
 Μήπως ήρθε η στιγμή να αναδείξουμε τα πραγματικά γεγονότα; Να γράψουμε ιστορία και όχι μύθους - θρύλους, παραδόσεις; Μήπως είναι καιρός, πλέον, να αποκαταστήσουμε αυτούς που πραγματικά πρωτοστάτησαν στον Πόντο;
Να πούμε αλήθειες και για τον δικό μου τόπο, τη Σαντά;
Εντάξει, να δεχτούμε ότι η εποχή ήταν εποχή ανάδειξης ηρώων, ίσως τότε να τους είχαμε ανάγκη!
Είμαστε σε θέση σήμερα να γράψουμε ιστορία διαχωρίζοντάς την από μύθους και παραδόσεις;
 Είναι ώριμος ο κόσμος να δεχτεί αλήθειες;