Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Κλίση του ρήματος πι-άνω


ΕΝΕΣΤΩΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
πι-άνω
επίανα
επίασα
πίασον  ή πιάσον
πι-άντς
επίανες
επίασες

πι-άν
επίανεν
επίασεν
πιάστεν
πι-άνο(υ)με
επίαναμε
επίασαμεν

πι-άνετε
επίανατεν
επίασετεν

πι-άν’νε
επίαναν
επίασαν


Δρόμος για τη Σαντά

Εποίκεν πολλά, άμα το λάρωμαν ατ' αργώς έρθεν. Ατός πα κι ο πάππος πα κιάλτς έτονε. Το παιδόπον, επίασεν ατο η κλαίη