Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Τα καράβια αχπάσκουνταν

Ο Μαρ’τς φέρει την άνοιξην κι Απρίλ’τς την πρασινάδαν
κι  έμορφον ο Καλομηνας άνθια και μανουσάκια.
Τον Μάρτ’ το μήναν ’κ’ αγαπώ, τ’ Απρίλ’ την εβδομάδαν,
Μαρτί κινούν τα κάτεργα κι Απρίλη τα καράβια,
κινά τη μάνα μ’ ο γαμπρόν, ο γιόν τη πεθεράς ίμ
φεύ’ ο καλόν ο άντρας ιμ’ και πάει σην ξενιτείαν.
Μάνα, λελεύω τον γαμπρό σ’, κυρά μ’, γουρπάν σον γιόκα σ'

           ★★★

κάτεργα = πλοία πολεμικά,
λελεύω = να χαρώ,
γουρπάν = θυσία, να γίνω θυσία.

 Ξεκίνημα καραβιών

Ο Μάρτης φέρνει άνοιξη κι Απρίλης πρασινάδα
κι ο Μάης ο πανέμορφος λουλούδια μενεξέδες.
Τον Μάρτη δεν τον αγαπώ και την αρχή τ’ Απρίλη,
τότε κινούν τα κάτεργα, τότε και τα καράβια,
φεύγει ο γαμπρός της μάνας μου, της πεθεράς μου ο γιόκας,
φεύγει ο καλός ο άντρας μου, στην ξενιτιά πηγαίνει.
Για τον γαμπρό σου, μάνα μου, κυρά μου για το γιό σου
θυσία εγώ θε να γενώ, γιατί τον αγαπάω.