"Υπό τας παρούσας δυσμενείς οικονομικάς συνθήκας"

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

«Υπό τας παρούσας δυσμενείς οικονομικάς συνθήκας» ίδιες φράσεις, που επαναλαμβάνο­νται όλα τα χρόνια ύπαρξης του ελληνικού κράτους (από το 1830, με τον Ιωάννη Καποδίστρια και τα δάνεια που πλήρωναν οι Έλληνες στους Άγγλους παλαιότερα και τώρα στους :
 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
 στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
 στην διακράτηση ομολόγων, 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
 σε ιδιώτες επενδυτές, 
στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
και στα κράτη της Ευρωζώνης,
 που για πολλοστή  φορά «ζούμε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση», όπως λένε σε διάφορους τόνους εκείνοι που πάντοτε πλουτίζουν και δεν πέρασαν ποτέ καμιά οικονομική κρίση και τα κορόιδα που τους πιστεύουν.
 Το σημειώνουμε γιατί η ανταλλάξιμη περιου­σία φαγώθηκε και την τρώνε ακόμη(;;;) οι διάφοροι επιτήδειοι - οι εκπρόσωποι όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, από το 1923 μέχρι και σήμερα, ανελλιπώς, πολλές φορές στο όνομα της κρί­σης «την οποίαν διερχόμεθα».....
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah