Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Στην Ανατολία -Μελίχ Τζεβντέτ Αντάι

"Στο παρελθόν όταν λέγαμε ιστορία της Ανατολίας, βρισκόμασταν α­ντιμέτωποι με τη λέξη "Έλληνας" και τις περισσότερες φορές σκιρτώντας από φόβο αποφεύγαμε τη συζήτηση.
Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ότι ε­θελοτυφλούσαμε, όταν τόσοι αρχαιολογικοί θησαυροί μεταφέρονταν απρο­κάλυπτα στην Ευρώπη;
Παινευόμασταν πως είμαστε "τριακόσια λιοντάρια" που ήρθαν από την Ασία. Ακόμη και σήμερα τα βιβλία ιστορίας του Δημο­τικού σχολείου αναφέρουν ότι η "μητέρα πατρίδα μας" είναι η Κεντρική Α­σία. 
Να λυπόμαστε γι αυτό είναι λίγο, θα έπρεπε να τρελαινόμαστε.
Αν η μητέρα πατρίδα μας είναι η Κεντρική Ασία, τότε τι μας είναι η Ανατολία; 
Δε νομίζω ότι θα χαρούμε πολύ, αν βγει ένας Έλληνας και απαντήσει σε αυτό το ερώτημα ότι εκείνη είναι η δική τους μητέρα πατρίδα".

 Μελίχ Τζεβντέτ Αντάι