Ευθύνες της Γερμανίας για τους Τουρκικούς διωγμούς κατά των Ελλήνων...

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Η Γερμανία είναι ένοχη τουλάχιστον αδιαφορίας για τη γενοκτονία που επιτέλεσαν οι τούρκοι σύμμαχοί της σε βάρος του αρμένικου λαού.  Στη διάρκεια του πολέ­μου, η γερμανική κυβέρνηση είχε απαγορεύσει τη δημοσίευση στον γερμανικό Τύπο ειδήσεων σχετικών με τις σφαγές των Αρμενίων. 
Στα απομνημονεύματα της πρε­σβευτικής θητείας του στην Κωνσταντινούπολη, («Τα Μυστικά του Βοσπόρου», ελ­ληνική έκδοση «Τροχαλία», 1989), ο Μοργκεντάου αναφέρεται στην επίμονη άρνηση του γερμανού συναδέρφου του να προβεί σε οποιοδήποτε διάβημα υπέρ των Αρμενίων.
 Σχετικά με τις ευθύνες της Γερμανίας για τους τουρκικούς διωγμούς κατά των Ελλήνων, η «Ιστορία του Ελληνικού έθνους» (Εκδοτική Αθηνών, Τόμος ΙΕ', σελ. 99) αναφέρει μεταξύ άλλων: "Οι Έλληνες με τη συγκέντρωση του εμπορίου και της βιομηχανίας στα χέρια τους ήταν φυσικό να αποτελούν εμπόδιο στην επιδίωξη της Γερμανίας να ολοκληρώσει την οικονομική της διείσδυση στην υπανάπτυκτη Τουρ­κία.
 Έτσι στα 1915 προπαγανδιστικά φυλλάδια της Γερμανικής Τράπεζας Παλαι­στίνης προέτρεπαν τους Τούρκους να μην έχουν εμπορικές σχέσεις με Έλληνες και Αρμενίους.
 Γερμανοί στρατιωτικοί, εξάλλου, υπέδειξαν στους Τούρκους την εκτόπιση των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο και επέβλεψαν στη μεθόδευση της μεταφοράς χιλιάδων Ελλήνων για «στρα­τιωτικούς λόγους» που κατέληξε σε πραγματική εξόντωση".
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah