Τα παρωνύμια και προσωνύμια κατά ενορία. Β'. Ενορία ΙΣΧΑΝΑΝΤΩΝ

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Κάποτε ο λαός για να χλευάσει κάποιο και πολλές φορές για διάκριση του κολλούσε το ελάττωμα που είχε.
 Αυτές οι λέξεις ονομάζονταν προσωνύμια  ή προσονείδια. Με τον καιρό πολλά απο τα προσωνύμια, ίσως τα περισσότερα έγιναν επώνυμα.

Αμοιράς το ορθό είναι Αμιράς
Απλάχς
Αρκουρής-Λαζαρίδης (Τσσαλιάγξ, Σαλτούρτς)
Γάλτσσιαχμαχς
Γαράπινας- Μαυρίδης
Γαρατσσιάλτς
Γαραγάης (καρά  κασσ Μαυροφρύδης)
Γιαζιτσσής-Γραμματικόπουλος
Γιαμάξ (Τουμπούλτς, Ποροζάνος= Σαλπιγγόπουλος
Εφραίμς (Σούσος, Χαρτουματζής, Ζεβρές)
Ζώγραφος
Ιακωβίδης (Γαραγάης=καρά κασσ, Τόπενας)
Κατεφορίτες- Στεφανίδης
Κατσσιοσάββας -Ξανθόπουλος
Καφάλτς- Κεφαλίδης (Κιαράμς)
Καγκέλτς (στροφή του δρόμου)
Κασίμς (φοβετσιάρης)
Κατηκουράντς- παπαδόπουλος
Κεγκίλτς
Κιάντζογλης (Νέος- Νεανίας)
Κιοσσιάντς-Γωνιάδης (Τσσιαρκιάης)
Κοασέτες (Κοάς)
Κουφατζζής (Κούφα- ξυλ. δοχείο)
Κύρτογλης (Κούρδος) Κουρτίδης
Κωστήξ (Κορανάμνον-Τσσιάτος)
Λαμπριανίδης
Μάραντος
Μελέτιος
Μερτσσιάντς (ερυθρίνος, ψάρι)
Μουράτς (Πούλος)
Νυφόπουλος
Παρμαξούης =Αδάκτυλος (Γαΐσσιος)
Παρχάρτς
Πάτσσιακος (Φάντης)
παυλίδης
Πελαΐδης
Πιστόφς(Κασσήμς)

Ισχανάντων Σαντάς
Σακόγλης
Σισσμάντς (Χοντρός)
Σωτηρόπουλος
Σοφιανός
Σπυριδόπουλος (Τεσέρτς, Τσουμπάνος, Φουντούξ)
Στόδουλος
Στουλαράς- Στυλίδης
Τάντας-Τανταλίδης
Τιασστιαλίκας
Τιαμιρττζόγλης-Σιδηρόπουλος
Τουμπούςτς=Στργγυλός
Τσσιατσσιάντς
Τσσιαρκιάης (τσερκέζος)
Τσσιαχούρτς- Ξανθόπουλος
Τριρίψ
Τσσιολάχς (Κουλός)
Τσουνάξ- Σπινθηρόπουλος
Φαλτζζής- μαντίδης
Φούλος
Χαλιτζζής(γανωματής)
Χαπιάρτς (Χαπέρ= ειδηση)
Αγγελίδης (Ρετσσέψ)
Χαρατζζής
Χαψάς (Χαψί=αντζούγια)
Χίτιλης
Χχιονάρτς (Χχιον) Χιονίδης

 

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah