Απόψεις του Μουσταφά Κεμάλ για την ελληνοτουρκική φιλία.

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Η υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης στις 24 Ιουλη 1923 από τον Ε. Βενιζέλο και τον Ισμέτ Ινονού

1. Nemutlu Turkum Dyene: Είμαι περήφανος γιατί είμαι Τούρκος.
2. Η Τουρκία στους Τούρκους.
“Όλα αυτά τα έκανα” για τη φιλία μου με την Ελλάδα. Και κοντά στις πολλές εθνικιστικές εξάρσεις του είπε και τα:
“Οι Έλληνες επί αιώνες συνεργάζοντο μαζί μας. Ακόμα και στη δημόσια ζωή μας πρεσβευτές Έλληνες προστάτευσαν τα τουρκικά συμφέροντα. Οι χριστιανοί, που είχαν τη δύναμη στην Ευρώπη, επέμεναν για την ίδρυση ελληνικού έθνους, τους βοηθούσαν. Τους έφτανε ένα μικρό κομμάτι της Ευρώπης.
Από τότε που οι Έλληνες έγιναν κράτος πίστευα ότι μπορούσαν να κρατή­σουν ότι ελληνικό υπάρχει, για να σταματήσει για πάντα ο πόλεμος μεταξύ μας. Γι’ αυτό επιζητώ την ελληνοτουρκική φιλία”.
Μουσταφά Κεμάλ (1881- 1938)
Δηλώσεις του Μουσταφά Κεμάλ  για τη “συμφωνία”, προς τους φιλοξενούμενους του Έλληνες δημοσιογράφους:
“Είμαι ευτυχής που βλέπω τους Έλληνες δημοσιογράφους. Ο τύπος αποτελεί μια μεγάλη δύναμη που επηρεάζει σε ευρεία κλίμακα την άσκηση της πολιτικής των κυβερνήσεων. Οι Τούρκοι αντιπρόσωποι που πήραν μέρος στο βαλκανικό συνέδριο της Αθήνας μου είπαν μετά την επιστροφή τους πόσο μεγάλη και θερμή ήταν η υποδοχή που έτυχαν από τον ελληνικό λαό και τον τύπο. Σας παρακαλώ, όταν επιστρέψετε στην πατρίδα σας, να γράψετε τις εντυπώσεις σας για τα αισθήματα του τουρκικού λαού που είδατε εδώ και για την ωραία και λαμπρά υποδοχή που επιφύλαξε ο τουρκικός λαός στην ελληνική αντιπροσωπεία.
Μεταξύ των δύο λαών υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας. Εγώ προσωπικά επικροτώ εξ ολοκλήρου αυτήν την συνεργασία μεταξύ των δύο λαών. Όπως ακριβώς και σεις αυτοπροσώπως είσθε (τώρα) μάρτυρες αυτού του πράγματος. Ο τουρκικός λαός έχει επίσης την ίδια επιθυμία και αντίληψη”.
 Εφημερίδα “CUMHURIYET”, 31 /10/ 1930, σελ. 1.

Δήλωση του Μουσταφά Κεμάλ  για τις τουρκοελληνικές σχέσεις κατά την εναρκτήρια τρίτη συνεδρίαση της μεγάλης εθνοσυνέλευσης της τέταρτης περιόδου την 1 Νοέμβρη 1930:
“Μνημονεύω με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών της γείτονός μας και φίλης Ελλάδος. Έπαυσαν εξ ολοκλήρου να είναι αντίθετα μεταξύ τους τα υψηλά συμφέροντα της Τουρκίας και της Ελλάδος. Θεωρείται εύστοχο να αποκτήσουν εμπιστοσύνη και δύναμη οι δυο αυτές χώρες για τον εαυτό τους με ειλικρινή φιλία. Τα έγγραφα που συντάχθηκαν και ανοίγουν μια νέα περίοδο νέων αρχών μεταξύ των δύο δημοκρατιών έχουν υποβληθεί ήδη στην υψηλή έγκρισή σας”.

Δήλωση του Μουσταφά Κεμάλ :
“Διεξήγαγα ειλικρινείς συνομιλίες με επισήμους του ελληνικού κράτους. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και εμψυχωμένος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συνομιλίες μας θα αποδώσουν πολύ ευχάριστα αποτελέσματα για τις δυο χώρες”.
Γαζή Μουσταφά Κεμάλ

“Αναπνέω το θερμό αέρα του φίλου λαού που βρίσκεται απέναντι σας. Είμαι βέβαιος ότι θα εκφράσετε κατά τον αρμόζοντα τρόπο τα αισθήματα που τρέφουμε εμείς για τον ελληνικό λαό όταν επιστρέψετε στην πατρίδα σας”.
Γαζή Μουσταφά Κεμάλ
Εφημερίδα “CUMHURIET”, της 12-9-1933.

Τηλεγράφημα του Γαζή Μουσταφά Κεμάλ σταλμένο από την Κωνσταντινούπολη προς τον Ισμέτ πασά:
“Προς τον πρόεδρο της τουρκικής κυβερνήσεως Ισμέτ Ινονού, Άγκυρα. Εκδηλώνω την έφεσή μου στις φιλικές και αδερφικές αναπολήσεις που διέρχεσθε με την παρουσία των σεβαστών φιλοξενουμένων μας. Αφήνοντάς σας μόνον στην ειλικρινή προσπάθεια σας, επιθυμώ να διαβεβαιώσω την γλυκιά εντύπωση που μου δημιούργησε η σημερινή συνομιλία.
Εύχομαι όλοι οι λαοί να γίνουν πραγματικοί φίλοι σαν και μας για την άνεση και ευτυχία του ανθρωπίνου γένους. Χαιρετισμούς στους εκλεκτούς φιλοξενούμενους και σε όλους τους φίλους μου στην Άγκυρα που είμαι βέβαιος ότι εκδηλώνουν τα ειλικρινή και πραγματικά αισθήματα της τουρκικής φιλίας”.
Γαζή Μουσταφά Κεμάλ
Εφημερίδα “CUMHURIYET”, της 13-9- 1933.
Ο Βενιζέλος με τον Ισμέτ Ινονού
Συμπερασματικά, ύστερα από την παρουσίαση του συμφώνου ελληνουρουρκικής φιλίας, μπορούμε να διατυπώσουμε με ευχέρεια τον ισχυρισμό ότι από την πολιτική και διπλωματική ιστορία της εποχής διαπιστώνουμε τελικά πως το ανταρτικό κίνημα του Πόντου χωρίζεται σε δύο περιόδους 1914-1918 μέχρι την ανακωχή και η δεύτερη από το 1919-1923, δηλ. μέχρι την μικρασιατική καταστροφή και τη συνθήκη της Λωζάνης του 1923.

Αχιλλέας Στ. Ανθεμίδης
Δρ Νομικής Πανεπιστημίου Gottingen


Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah