ΚΛΩΣΟΝ ΑΔΑΚΕΣ' ΤΟ ΚΕΡΙΝ..

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Ο ποπά Γιωρτς εποίνεν ποπαδικήν ση Μάλαχαν τη Κιμισχανάς, άμα τα γράμματα ντο έξερεν ολίγα έσαν. 'Οντες εδέβαζεν, εθαρείς αλφάβιζεν.
Αργυρούπολη (Gumushane)

Αρ' έναν Κερεκήν ημέραν, σίτα ο γιος ατ' ο Στυλίκον εκράτ'νεν το κερίν κ' εκείνος εδέβαζεν το ευαγγέλιον, Αβραάμ εγέννησεν Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησεν Ιακώβ .....το κερίν εγιάντσεν σ' άλλ' το μέρος κι ο ποπά Γιωρτς άλλο 'κ' έλεπεν να δεβάζ. 
Ετέρεσεν αλλέως 'κι θα ίνεται, κ' εκλώστεν σον Στυλίκον μερέαν και είπεν:
Νέπαι, για κλώσον αδακέσ' το κερίν, ας τερούμ' κι αβούτος τη σκύλ' ο γιον τίναν εγέννεσεν.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
εποίνεν = έκαμνε
Μάλαχα = χωριό του Πόντου
 Κιμισχανά = Αργυρούπολη
άμα = αλλά
εθαρείς = νόμιζες
αλφάβιζεν = συλλάβιζε
Αρ ' = λοιπόν
σίτα = καθώς, ενώ
εγιάντσεν=έγειρε
'κ' έλεπεν = δεν έβλεπε 
Ετέρεσεν = κοίταξε 
εκλώστεν = γύρισε (κοίταξε) 
μερέαν = προς τη μεριά
 κλώσον αδακέσ' = γύρνα προς τα εδώ 
ας τερούμε = να δούμε 
τίναν = ποιον
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΗΣ
Φιλόλογος-ΣυγγραφέαςShare
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah