ΔΥΟ ΦΟΡΑΣ ΓΑΙΔΑΡΟΣ 'Κ' ΕΠΟΡΕΙΣ ΝΑ 'ΙΝΕΣΑΙ.

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Ο Πίτσον τη Σουρουμίνας σο σκαμνίν ακόμαν 'κ' εκάτσεν να ξυραφίεται κι ο παρπάρτς ερωτά τον:
-Πίτσο, έκ'σες καμίαν τιδέν για την μετεμψύχωσην;
-Εγώ τιδέν 'κ' έκ'σα. Ντο πράμαν έν' ατό η μετεμψύχωση;
-Κια όντες αποθάν' ο άνθρωπον, η ψη ατ' πάει αδά κι ακεί.
Σα δέντρα, σα χαϊβάνα, τεμάκ' σ' άλογα, σα μουλάρα, σα βούδα,σα κομέσα, σα γαϊδίρα σα .....
Εστά εστά, είπεν ο Πίτσον. Λες τ' εμόν η ψη να πάει σον γάιδαρον τη Πετσάβας;
-Όχι, ατό 'κι 'ίνεται.
-Γιατί 'κι ίνεται;
-Γιατί δύο φοράς γάιδαρος 'κ' επορείς να ίνεσαι.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
να ξυραφίεται = να ξυριστεί {ρ. ξυραφίουμαι}
παρπάρτς = κουρέας
έκ'σες = άκουσες {ρ. ακούω, αόρ έκ'σα}
τιδέ ν= τίποτε
κια (και κιάρ')= λοιπόν
κομέσα= βουβάλια
ε σ τ ά = στάσου
ψ η = ψυχή
ατό 'κι ίνεται = αυτό δεν γίνεται
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah