Αποικίες Σαντάς

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Α' Στην Τουρκία

1. Πίσκια και Χαλβάν Μαντέν (στην περιφέρεια Βαϊβόύρτης).

2.  Όλασσα 16 οικογένειες.

3. Χότζη  14 οικογένειες.

4. Κούχλα με εκκκλησία και σχολείο 43 οικογένειες.

5. Κόχαλη  43 οικογένειες. 

6. Μέσωνα 20 οικογένειες.

7. Βώνος , Δρόνα (Ιρδόνια),. Σάνα, Αφιόντζ, Λύκαινα. 

Στα Σούρμενα στα χωριά: ΙΙύργη, Κάχωρα, Καταβώλ καί Χαλανίκ 43 οικογένειες.

 Εκτός από αυτά Σανταίοι υπήρχαν και στην Γαλλίαινα, Ούζη, Λίβερά, Φαντάκ, Δούρχα, Κομερά, Σαμάρουξα, Πάφρα, Τζαμπρύρ και αλλού.
Ημιγυμνάσιο  Σουρμένων στην περιοχή Χάνι.

Β' Στη Ρωσία

Βατούμ: Αλχασόν, προάστειο του Βατούμ, Κβήρηκα, Άσκοβα, Τάκοβα.

Σουχούμ: Μιχαηλόβσκα (Κούμα), Αλεξάνδρεια, Ισχανάντων.

Κουταΐς: Ράτζα, Βαγδάτιον.

Βλαδικαυκάσ : Η οικογένεια Μαρουφάντ, ο Κάνης, ο Τεριάς, ο Σίπος.

Καρς: Καμισλή  45 οικογένειες , Τζιμπρήκ, Γενίκιοϊ  20 οικογένειες , Αρταχάν, Πεληκπάσκιοϊ, Παρτούζ, Τσορμήκ, Ναρμάν.

Τιφλίδα: Φτελέν 10 οικογένειες, Σεκιτλή (Ιβανόφκα)  19 οικογένειες , Χαρατζάντων  20 οικογένειες, Χουντζούρ  5 οικογένειες

Καχέτ: Τελάβ 5 οικογένειες , Πέστασι, Τζάλκα, Σαντα 8 οικογένειες , Γιαϊλάν  11 οικογένειες , Κούλτεϊζ, Χελάγκ οι Γιαννακάντ. 
Βατούμ

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται απο τον Παναγιώτη Δημ. Γραμματικόπουλο και αναφέρονται  περίπου στο 1900.

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah