Το ελληνικό κράτος

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Μέχρι και το 1923 στον κρατικό προϋπολογισμό των ελληνικών κυβερνήσεων αναγράφονταν πιστώσεις μόνο για την περίθαλψη, μετακίνηση και πρόχειρη στέγαση των προσφύγων, όχι για μελετημένη μόνιμη εγκατάσταση. Έτσι, ως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1922, τα ποσά που διατέθηκαν για τις παραπάνω ανάγκες, σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανέρχονται συνολικά σε 6.500.000 δολάρια.
Όμως, η συμβολή της ελληνικής πολιτείας δεν περιορίζεται μόνο στη διάθεση χρηματικών κονδυλίων. Απλώνεται και σ’ ένα ευρύ φάσμα άμεσων δραστηριοτήτων, αλλά και σε πληθώρα διευκολύνσεων για την ακώλυτη προσφορά βοήθειας από τις διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις του Εξωτερικού.
Ξεριζωμός

 1) Δραστηριότητες για τους πρόσφυγες
Το ελληνικό κράτος διέθεσε, ως την 1η Μαΐου 1923, το ποσό των 530.000.000 δρχ. για διάφορες ανάγκες: 130.000.000 για ρούχα και τρόφιμα, 150.000.000 για μεταφορά προσφύγων στην Ελλάδα και, από περιοχή σε περιοχή, μέσα στη χώρα, 250.000.000 για ενοίκιο κτιρίων, όπου έμεναν πρόσφυγες. Το ποσό δε θεωρείται ευκαταφρόνητο, αν ληφθεί υπόψη ότι το συνολικό εθνικό εισόδημα του 1923 μόλις ανέρχεται στο ύψος των 16.163.816.120 δρχ.

2) Συνεργασία με τον αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό (Α.Ε.Σ.)
α. Τα πλοία του Α.Ε.Σ. που μετέφεραν εφόδια στα ελληνικά λιμάνια απαλλάσσονταν από δασμούς και υγειονομικό έλεγχο.
β. Το προσωπικό του Α.Ε.Σ. (αξιωματούχοι, υπάλληλοι, εργαζόμενοι) μπορούσε να ταξιδεύει και να στέλνει την αλληλογραφία του δωρεάν Πολλές φορές οι υπάλληλοι είχαν στη διάθεση τους και κρατικά μεταφορικά μέσα.
γ. Η ελληνική κυβέρνηση αναλάμβανε: τα έξοδα μεταφοράς των τροφίμων, από τα πλοία του Α.Ε.Σ., στις αποθήκες, το φωτισμό και τη θέρμανση των προσφύγων ευθύνης του, τη δαπάνη αλευροποίησης και αρτοποίησης του μεταφερόμενου σιταριού, τον εξοπλισμό των γραφείων, των αποθηκών και των νοσοκομειακών κτιρίων του φιλανθρωπικού αυτού οργανισμού. Ακόμη, ανέλαβε τη μισθοδοσία ενός υπαλλήλου για κάθε τοπική επιτροπή περίθαλψης.

 3) Συμβολή στο έργο της «Περίθαλψης Εγγύς Ανατολής»
Η φιλανθρωπική οργάνωση «Περίθαλψη Εγγύς Ανατολής» ανέλαβε. πλην των άλλων, και τη μεταφορά 15.000 ορφανών, Ελληνόπουλων και Αρμενόπουλων, από τη Μικρά Ασία και την Κων/πολη, όπου ξέμειναν και εγκαταλείφθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η ελληνική κυβέρνηση έδωσε κάθε διευκόλυνση και, επιπλέον, ανέλαβε τη δαπάνη μεταφοράς των ορφανών στην Ελλάδα και την προώθησή τους στις περιοχές προορισμού τους.

4) Συνεργασία με άλλους φορείς:
Κ.Τ.Ε., Νοσοκομείο Αμερικανίδων γυναικών, Οργανισμό διάσωσης παιδιών - Βρετανικό Τμήμα, Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό.

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah