Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Γενοκτονία και εθνοκάθαρση μνήμης

Τα Ποντιακά σωματεία του νομού Δράμας  οργανώνουν  εκδήλωση   την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 στην πλατεία Ελευθερίας της Δράμας  και ώρα 6:μμ, με  θέμα «Γενοκτονία και εθνοκάθαρση της μνήμης».
Ομιλητής Θ. Μαλκίδης,    μέ­λος της Διε­θνούς  Έ­νω­σης Α­κα­δη­μα­ϊ­κών για τη Με­λέ­τη των Γε­νο­κτο­νιών, η ο­ποί­α το 2007 α­να­γνώ­ρι­σε τη Γε­νο­κτο­νί­α των Ελ­λή­νων, των Αρ­με­νί­ων και των Ασ­συ­ρί­ων.