Η 28η Οκτωβρίου, η παιδεία και τα σχολικά βιβλία

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Οι αγώνες που έδωσε το Ελληνικό έθνος είχαν την μορφή άμυνας, αντίστασης, ή απελευθέρωσης Ελληνικών εδαφών, Ελληνίδων και Ελλήνων και τελικά την 28η Οκτωβρίου ο ελληνικός λαός επέλεξε την αξιοπρέπεια και την ελευθερία από την ήττα και την ταπείνωση. Και μάλιστα έναντι ενός εχθρού με πολύ περισσότερες και ποιοτικότερες δυνάμεις.

Η παιδεία είναι ο πρωταγωνιστικός δίαυλος για να περάσουν μηνύματα αντίστασης και ηρωισμού στους νέους ανθρώπους, όπως άλλωστε προβλέπει και ο καταστατικός χάρτης της Ελλάδας, το Σύνταγμά της. Ωστόσο από το 2006, δια των σχολικών βιβλίων, η παιδεία κάθε άλλο προβάλλει σχετικά παραδείγματα και υποδείγματα αντίστασης, όπως αυτό της 28ης Οκτωβρίου. 
Ο Θεοφάνης  Μαλκίδης και ο Δημήτρης Νατσιός συζητούν στη Δέλτα Τηλεόραση  Θράκης για την 28η Οκτωβρίου, την παιδεία των Ελλήνων και των Ελληνίδων και τα σχολικά βιβλία. 

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah