Πόντος και Μέγας Αλέξανδρος

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009

Ο βασιλιάς της Μακεδονίας Αλέξανδρος δεν έφτασε μέχρι τον Πόντο , γιατί η εκστρατεία του απέβλεπε κυρίως στον περιορισμό της δύναμης των Περσών- που ήταν τότε παγκόσμια δύναμη- μέσα στα όρια της Περσίας, και με τη διάλυση των σατραπειών και των Βασιλείων τους στη Μικρά Ασία, στην Αίγυπτο και στη Μεσοποταμία-Βαβυλωνία, στην περιοχή του σημερινού Ιράκ, μια περιοχή που τραβούσε πάντοτε σαν μαγνήτη τους κατακτητές και τους αποικιοκράτες λόγω του φυσικού της πλούτου. Οι Πέρσες αποτελούσαν τον ισχυρότερο εχθρό της Ελλάδας, την οποία αιματοκύλισαν επανειλημμένα με τους ιμπεριαλιστικούς τους πολέμους, ακόμη και όταν ο Αλέξανδρος ήταν παιδί. Ο Αλέξανδρος πέτυχε τον σκοπό του, κατακτώντας την Περσία και τις κτήσεις της, κυρίως στην Μικρά Ασία, που ανθούσε το Ελληνικό στοιχείο από τον αποικισμό του 8ου ή του 7ου π.Χ. αιώνα, και μεθυσμένος, προφανώς, από τις νίκες του, δεν επέστρεψε στη Μακεδονία, που του το ζητούσαν οι στρατιώτες του, αλλά εξεστράτευσε και κατέκτησε και τις Ινδίες και την περιοχή του σημερινού Αφγανιστάν και ίσως να έφτανε ο ίδιος, αντί για κάποιους στρατηγούς του, και στη Κίνα, ανατολικά, και στην Ινδονησία, νότια, αν δεν τον πρόφταινε ο θάνατος του το 323 π.Χ.
Επομένως, οι κατακτητικοί πόλεμοι του Αλέξανδρου είχαν ως στόχο την εξασφάλιση των ορίων της Ελλάδας από τη διαρκή απειλή των Περσών. Ο εκπολιτιστικός σκοπός των πόλεμων του ήρθε μετά, μάλλον ως συνέπεια των κατακτήσεων .Αυτό, βεβαίως , δεν λέει και πολλά, γιατί οι λαοί που κατακτήθηκαν από τους Έλληνες είχαν πολύ αναπτυγμένους πολιτισμούς.
Ο Αρριανός αναφέρει στην Αλέξανδρου Ανάβαση, ότι τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις, έγιναν προτάσεις στον Αλέξανδρο να εκστρατεύσει εναντίον της Κολχίδας και των Αμαζόνων, τις οποίες, όμως απέρριψε, υποσχόμενος ότι κάποια μέρα θα προωθηθεί στον Πόντο, για να εκστρατεύσει από εκεί κατά της Σκυθίας- περιοχή που περιελάμβανε τη σημερινή Ρουμανία και ανατολικά, την περιοχή μέχρι την Αζοφική.
Προφανώς, ο Αλέξανδρος δεν είχε θεωρήσει ισχυρούς εχθρούς τους Πέρσες Αριοβαρζάνη (363-337 π.Χ.) και Μιθριδάτη Α' (337-302 π.Χ.) που είχαν ιδρύσει το Βασίλειο του Πόντου.
Το πέρασμα του Μεγάλου Αλέξανδρου από την Ασία συνετέλεσε στον ταχύτερο εξελληνισμό πολλών περιοχών του Πόντου, όπως τα Κομανα, τα Κάβειρα, η Αμάσεια, η Γαζιουρα, ενώ η Τραπεζούντα και άλλες περιοχές βρήκαν την ευκαιρία να αναπτυχθούν οικονομικά και πολιτιστικά, διατηρώντας την αυτονομία και ανεξαρτησία τους, πράγμα που διαπιστώνεται από τα νομίσματα με παραστάσεις τοπικών θεμάτων.
Ο Μ. Αλέξανδρος επανέφερε τη δημοκρατία στην Αμισό (Σαμψούντα) , μετά την απελευθέρωση της από τους Πέρσες.

Αργότερα , έναν περίπου αιώνα μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου (323 π.Χ ), συγκεκριμένα τον 2ο π.Χ. αιώνα, ο βασιλιάς του Πόντου Μιθριδάτης ο Ευπάτωρ, από Πέρση πατέρα και Ελληνίδα μητέρα, μπλέχτηκε σε πόλεμους με τους Ρωμαίους, και αφού κατέκτησε στη σειρά τη Γαλατία, στη Μ. Ασία, και την Καππαδοκία, τα νησιά του Αιγαίου, εκτός της Ρόδου και της Χίου, έφτασε και κατέκτησε τη Μακεδονία, που ήταν Ρωμαϊκή επαρχία. Ήταν σαν να έπαιρνε ο Μιθριδάτης εκδίκηση για την κατάκτηση της Περσίας από τον Αλέξανδρο!

Santeos
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah