Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Αποικίες Σαντάς

Α' Στην Τουρκία

1. Πίσκια και Χαλβάν Μαντέν (στην περιφέρεια Βαϊβόύρτης).

2.  Όλασσα 16 οικογένειες.

3. Χότζη  14 οικογένειες.

4. Κούχλα με εκκκλησία και σχολείο 43 οικογένειες.

5. Κόχαλη  43 οικογένειες. 

6. Μέσωνα 20 οικογένειες.

7. Βώνος , Δρόνα (Ιρδόνια),. Σάνα, Αφιόντζ, Λύκαινα. 

Στα Σούρμενα στα χωριά: ΙΙύργη, Κάχωρα, Καταβώλ καί Χαλανίκ 43 οικογένειες.

 Εκτός από αυτά Σανταίοι υπήρχαν και στην Γαλλίαινα, Ούζη, Λίβερά, Φαντάκ, Δούρχα, Κομερά, Σαμάρουξα, Πάφρα, Τζαμπρύρ και αλλού.
Ημιγυμνάσιο  Σουρμένων στην περιοχή Χάνι.

Β' Στη Ρωσία

Βατούμ: Αλχασόν, προάστειο του Βατούμ, Κβήρηκα, Άσκοβα, Τάκοβα.

Σουχούμ: Μιχαηλόβσκα (Κούμα), Αλεξάνδρεια, Ισχανάντων.

Κουταΐς: Ράτζα, Βαγδάτιον.

Βλαδικαυκάσ : Η οικογένεια Μαρουφάντ, ο Κάνης, ο Τεριάς, ο Σίπος.

Καρς: Καμισλή  45 οικογένειες , Τζιμπρήκ, Γενίκιοϊ  20 οικογένειες , Αρταχάν, Πεληκπάσκιοϊ, Παρτούζ, Τσορμήκ, Ναρμάν.

Τιφλίδα: Φτελέν 10 οικογένειες, Σεκιτλή (Ιβανόφκα)  19 οικογένειες , Χαρατζάντων  20 οικογένειες, Χουντζούρ  5 οικογένειες

Καχέτ: Τελάβ 5 οικογένειες , Πέστασι, Τζάλκα, Σαντα 8 οικογένειες , Γιαϊλάν  11 οικογένειες , Κούλτεϊζ, Χελάγκ οι Γιαννακάντ. 
Βατούμ

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται απο τον Παναγιώτη Δημ. Γραμματικόπουλο και αναφέρονται  περίπου στο 1900.