Έγγραφο από το οποίο φαίνεται η άρση της απαγόρευσης εγκατάστασης προσφύγων στην Ανατολική Μακεδονία!!!

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Δράμα


ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


                                                            Αντίγραφον
Εν Δράμα τη 1η Δεκεμβρίου 1920

Αριθ. 25609

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ,
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Συνεπεία του υπ αριθ. 105662 τηλεγραφήματος του Υπουργείου Γεωργίας, περί εποικισμού των Καυκασίων προσφύγων εις συνοικισμούς εκκενωθέντας υπό των παλινοστησάντων Θρακών, αίρομεν τον περιορισμόν της υπαρ. 20525/11 εγκυκλίου διαταγής της Γεν. Διοικήσεως περί απαγορεύσεως της εγκαταστάσεως Καυκασίων και Ποντίων προσφύγων εις συνοικισμούς Ανατολικής Μακεδονίας προ της παλινοστήσεως των εντοπίων Μουσουλμάνων.
 Του λοιπού θέλετε επιτρέπει την εγκατάστασιν εις χωρία της περιφερείας σας των κατόπιν εγκρίσεώς μας παρά της Δ/σεως Εποικισμού Θεσ/νίκης αποστελλομένων προσφύγων. Η εγκατάστασις τούτων θα γίνεται κατόπιν γνωματεύσεως του οικείου Γεωργικού Γραφείου και επιτοπίου εξετάσεως υπό του Γεωργικού Επόπτου ή επιστάτου. Η γνωμάτευσις αυτή θα απο-στέλλεται ημίν τηλεγραφικώς και κατόπιν ταύτης θα εγκρίνομεν την εγκατάστασιν.

Νομάρχης Δράμας                         Ο Αναπληρωτής Γενικού Διοικητού
Αν. ΜπραχάληςShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah