Ας σον τουλωτόν τον ποταμόν να φοάσαι.. (Γνωμικά ,Παροιμίες)

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

1. Ας σο μαντριν σ' οσπίτ τογρήν χαπάρ ’κι πάει.
 Οι ειδήσεις πολύ εύκολα αλλοιώνονται.

2. Ας σο μαχαίρ εδέβεν
 Σκοτώθηκε μέ μαχαίρι.

3. Ας σ' ομμάτια 'μ εναν χοχόλ 'κ εξέγκεν.
 Δεν με βοήθησε καθόλου.

4. Ας σο μυτί 'μ έρθεν (ή εξέγκεν άτο).
 Για κέρδος που συνεπάγεται μεγαλύτερη ζημία.

5. Ας σο μωρόν κι ας σον μεθυσμένον παίρκεται το χαπάρ.
 Το μωρό και ο μεθυσμένος δεν μπορούν να κρατούν μυστικά.

6. Ας σόν αβράκωτον βρακίν  εβγάλ. 
Για τό θρασύ και αυθάδη.

7. Ας σόν Άδ κάκκαλα  αναμέν.
 Γ ια κείνον  που περιμένει αδύνατα.

8. Ας σον άρκον απάν  έναν μαλλίν πα ν’ αχπάντζ καλόν εν.
Από τον πλούσιο φιλάργυρο και μικρή  ωφέλεια  ν' αποσπάσεις καλό είναι.

9. Ας σο Γιώρ κέσ τον Αέρ πα  ικράχ εποίκα.
 Για κείνον  που μισούμε εξ αιτίας άλλου.

10. Ας σον Θεόν  έναν ημέραν πά να κλέφτς καλόν εν
Οσο λιγότερο κοπιάζεις τόσο το καλύτερο.
Χωρικές στο παρχάρι "Χότζα Μετζαρί" 1904.
Φωτογραφικό αρχείο Ε.Π.Μ.

11. Ας σον Θεόν τ'  ομούτ ’κι κόπεται.
Ο Θεός δεν αφήνει αβοήθητο εκείνον που ελπίζει σ’ αυτόν.

12. Ας σον κακόν τον χρεφειλέτεν, Κύριε, τα ημψέας.
Από τον κακό το χρεώστη και τα μισά να πάρεις είναι καλό.

13. Ας σόν κόλον παίρ νιαφιάσ (ανάσμιαν).
 Για κείνον που βρίσκεται σε κακά χάλια.

14. Ας σόν λιμόν κανείς 'κ επέθανεν.
 Ενθάρρυνση σε φτωχό.

15. Ας σον ουρανόν άστρια κατηβάζ.
 Είναι παντοδύναμος.

16. Ας σόν ουρανόν πουλίν εκατήβεν.
 Στόμαν έχ, εκείνο πα για το φαΐν έρθεν.
Ολοι επιδιώκουν τό ατομικό τους συμφέρον.

17. Ας σον παλαλόν σιφτιάν παίρ τ' αχούλν άτ ο Θεός κ’ επεκεί λέγει άτον. Άρ δέβα. 
Λέγεται για κείνον που κάνει τον άλλον όπως θέλει.

18. Ας σον τουλωτόν τον ποταμόν να φοάσαι. 
Οι σιωπηλοί άνθρωποι είναι περισσότερο επικίνδυνοι.

19. Ας  σ' ορμάν  εκατήβεν.
 Γ ια τον αγροίκο.

20. Ας σο στόμαν σο στόμαν  ερούξεν και ση πεθερού 'μ το στόμαν.
Από τις ακριτομύθιες πληροφορείται και εκείνος από τον οποίον κρύβεται κάτι.

21. Ας σο στόμα 'σ και ση Θεού τ’ ωτίν.
Ο Θεός να σε ακούσει για  να πραγματοποιηθεί αυτό που θέλεις ή θέλομε.

22. Ας σο ταφιν  εξέβεν. 
Γ ια άρρωστο κίτρινο και αδύνατο.

23. Ας σο τσιτσί σ έκοψες άτο; 
Για κείνον που δίνει με μεγάλη φειδώ.
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah