Κλίση του ρήματος ερωτώ

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΕΝΕΣΤΩΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ερωτώ
ερώτανα
ερώτεσα

ερωτάς
ερώτανες
ερώτεσες
ρώτα
ερωτά
ερώτανεν
ερώτεσε
ρωτέστε
ερωτούμε
ερώταναμε
ερώτεσαμε

ερωτάτε
ερώτανετε
ερώτεσατε

ερωτούν(ε)
ερώταναν
ερώτεσαν(ε)

Άγιος Κωνσταντίνος Ζουρνατσάντων
Σημειώσεις

Στην ποντιακή διάλεκτο μερικές λέξεις τονίζονται και πέρα από την τρίτη συλλαβή (προπαραλήγουσα). Αυτό παρατηρείται:

1.Στο πρώτο και δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού και του αορίστου, όπως έλλαζαμε, έλλαζετε, έλλαξαμε, έλλαξετε, έκαφταμε, έκαφτετε, έκαψαμε, έκαψετε, ελάγγευαμε, ελάγγευετε, ελάγγεψαμε, ελάγγεψετε.

2. Στα υπερδισύλλαβα επίθετα (που έχουν πάνω από δύο συλλαβές), του θηλυκού γένους, πάλι τονίζονται πάνω από την προπαραλήγουσα, όπως άνιφτεσσα (άνιφτος), εύκαιρεσσα (εύκαιρος), άπορεσσα (άπορος), άπονεσσα (άπονος), μαυράχαρεσσα (μαυράχαρος).

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah