Κλίση του ρήματος Πάγω

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Σανταίες στο θερισμό (1905)
ΕΝΕΣΤΩΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
πάγω
επέ(γ)να
επήγα
άμε-δέβα
πας
επέ(γ)νες
επήες

παει
επέ(γ)νεν
επήεν

πάμε
επέ(γ)ναμε)
επήγαμε

πάτε (ν)
επέ(γ)νετε
επήγετε
αμήτε-δεβάτε
πά(γ)νε
επέ(γ)ναν
επήγαν


Η δουλεία μ' καλά επέγ'νεν ατώρα όσον το πάω κι οπίσ πάω.
Την δουλεία σ' καλά αν ευτάς οπισ' καμίαν 'κι θα πας
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah