Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Αγροτικό Ιατρείο Νέας Σάντας (1925-1928)

1925-1928: Το πρώτο Αγροτικό Ιατρείο Νέας Σάντας Κιλκίς
Αρχείο Χρήστου Πουνερίδη