Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Οι πρόσφυγες της Θεσσαλονίκης - The refugees of Thessaloniki

Μετά το τέλος του πρώτου Βαλκανικού πολέμου και την ενσωμάτωσή της Θεσσαλονίκης το 1912 με την Ελλάδα, ακολούθησε η εμπλοκή στον Ά παγκόσμιο πόλεμο, με αποτέλεσμα τη μεγάλη συρροή προσφύγων που έφτασε την πόλη να έχει 500.000 κατοίκους.
 Στη μεγάλη ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922, έφυγε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Μουσουλμανικού πληθυσμού της πόλης και ήρθανε από τον Πόντο, την Α. Θράκη και την Μικρά Ασία 80.000 περίπου πρόσφυγες. Επίσης 10.000 Αρμένιοι που θα δημιουργούσαν την Αρμενική παροικία στην Ελλάδα.
Οι πρόσφυγες άντεξαν όλα τα δεινά πιστεύοντας στο προσωρινό της διαμονής τους. Μετά τη προσαρμογή, διατηρώντας τα ήθη και τα έθιμα που φέρανε μαζί τους, η Θεσσαλονίκη άλλαξε τελείως πρόσωπο. Δώσανε νέα πνοή στη πόλη και αναπτύχθηκαν καινούργιοι επαγγελματικοί κλάδοι, βιοτεχνίες και βιομηχανίες που είχαν σαν αποτέλεσμα την άνθιση του εμπορίου.


After the first Balkan war and the integration of Thessaloniki with Greece in 1912, followed by involvement in World War I, resulting in a large influx of refugees who reached the city has 500,000 inhabitants. In the great population exchange in 1922, left a huge part of the Muslim population of the city and came from Pontus, A. Thrace, and Asia Minor about 80,000 refugees. Also 10,000 Armenians who would create the Armenian community in Greece.
The refugees endured all the evils of believing in a temporary residence. After adjustment, maintaining the traditions and customs that they brought with them, completely changed the face of Thessaloniki. Gave new impetus to the city and developed newer professions, crafts and industries that resulted in the flourishing trade.


Πηγή: Κανάλι στο YouTube του χρήστη ORFEAS