Καταγωγή των Τούρκων των πλησιέστερων χωριών της Σαντάς

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Ο  α' Ιστοριογράφος μας ( σ. σ. Φιλ. Χειμωνίδης) παραδέχεται πως οι Τούρκοι των χωριών  Ισχάν και Γουλιτσάντων ήσαν αρμένικης καταγωγής  και οι Τούρκοι του χωριού  Αγρίδ ελληνικής καταγωγής.
Δεν μας λέει ο ίδιος τίποτε για τους Τούρκους των άλλων χωριών της κοιλάδας του ποταμού Σαντάς που έχουν  ελληνική ονομασία, όπως η Σίμωνα, το Μεσοχώρ, τα Φώσια (Φώτα), η Χάρα, το Λαγουδά κλπ.
 Είναι γνωστό ότι οι παλαιοί κάτοικοι κάθε τουρκικού χωριού που έχει  ελληνική ονομασία ήσαν ελληνικής καταγωγής  και οι κάτοικοι των με αρμένικη ονομασία χωριών ήσαν αρμένικης καταγωγής, μα για τους κατοίκους των χωριών  Ισχάν και Γουλιτσάντων δεν μπορούμε να πούμε πως ήσαν  αρμένικης καταγωγής, γιατί πρώτον, ξέρομε πως στην  εποχή των Κομνηνών το όνομα Ισχάν ήταν πολύ διαδεδομένο ανάμεσα στον  Ελληνικό πληθυσμό, αφού και ο πρώτος δήθεν οικιστής της Σαντάς ή ένας γιος του πρώτου οικιστή λεγόταν Ισχάν, και δεύτερον, το χωριό Γουλιτσάντων θα είχε και ελληνικό πληθυσμό και ελληνική  ονομασία.
 Μένει η φυσιογνωμία μερικών Τούρκων του Ισχάν και του Γουλιτσάντων, ίσως και άλλων γειτονικών χωριών, που φαίνεται αρμένικη.


Μιλτιάδης Κ. Νυμφόπουλος
Εκπαιδευτικός
Ιστοριογράφος της Σαντάς

Σχόλια πάνω στην "Ιστορία της Σαντάς" του Φιλ. Χειμωνίδη 
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah