Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Ο σημερινός ελληνικός πληθυσμός της Αυστραλίας υπολογίζεται περίπου στις 850.000 και ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του πληθυσμού είναι ποντιακός. Δραστήρι­ος και προοδευτικός. Λατρεύουμε την ένδοξη, πολύχρονη ιστορία μας, λατρεύουμε τους χορούς μας, τα ήθη και έθιμά μας και συνεχίζουμε την παράδοση.

Όμως, κυρίες και κύριοι, αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Σιγά σιγά χά­νουμε τη νεολαία μας, απομακρύνεται από το στοιχείο μας και πρέπει να κάνουμε κάτι αμέσως για να μη χαθούμε. Πιστεύω ότι πρέπει να διοργανώσουμε σχολείο για τα παιδιά μας. Σχολεία να τους διδάξουν τη γλώσσα μας, τους χορούς μας, την ιστορία μας. Και όταν οργανωθεί κάτι τέτοιο και αυτά τα μάθουν τα παιδιά μας, τότε πιστεύουμε και ελπίζουμε πως θα κρατήσουμε τα παιδιά κοντά μας και θα συνεχίσει η ύπαρξή μας σαν ποντιακό στοιχείο. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, θέλω να κάνω μία έκκληση: Εμείς, οι Πόντιοι της Αυστραλίας, ζητούμε από το φορέα της οργανωτικής επιτροπής του Δ' Παγκοσμίου Συνεδρίου του Ποντιακού Ελληνισμού την ανάλογη ευαισθησία και ενδιαφέρον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα προ­γράμματα που σκεπτόμαστε να υλοποιήσουμε.
 Εάν ήταν δυνατόν, όπως είπα, να σταλούν δάσκαλοι που θα διδάξουν στα παιδιά μας την ιστορία μας, τη γλώσσας μας, τις παραδόσεις μας. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας τι θα πει Πόντιος. Όταν όλα αυτά εφαρμοσθούν και δείξουμε λίγο ενδιαφέρον και εμπιστοσύνη στα παιδιά μας, τότε θα μπορούμε να λέμε: Η Ρωμανία κι’ αν πέρασε ανθεί και φέρει κι’ άλλο.
Επίσης, θέλω να κάνω μερικές προτάσεις. 
Πρώτο, την συγκέντρωση, αρχειοθέ­τηση και καταχώρηση των εν Πόντω διασωθέντων κειμηλίων. 
Δεύτερον, την ανέ­γερση ενός σωστού μουσείου, το οποίο θα στεγαστεί σε ένα κεντρικό σημείο και γι' αυτό προτείνω την Παναγία Σουμελά.
Τρίτο, παραδοσιακή εκτέλεση χορών. Να σταλεί εγκύκλιος σε όλα τα ποντιακά σωματεία γι’ αυτό. Σωστή ποντιακή αμφίεση. 
Τέταρτο, χάρτης του Πόντου, με πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και ασχολίες κατοίκων. Δημοσίευση, όσο το δυνατόν περισσότερου ιστορικού υλικού, όπως π. χ. τα προσωπικά ημερολό­για των ανταρτών, κ. τ. λ.
Πριν τελειώσω όμως, θα ήθελα να κάνω μία σπουδαία και σημαντική ανακοίνω­ση: Πριν ξεκινήσω από την Αυστραλία για την Ελλάδα, μου στάλθηκε ένα fax από το ελληνικό συμβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας που λέει ότι με τη συμμετοχή των ποντιακών σωματείων και όλων των Ελλήνων κατάφερε και έπεισε τους αρμόδιους του πανεπιστημίου Mac Guary να διδάσκεται η γενοκτονία των Ποντίων στο πανε­πιστήμιό τους. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να τακτοποιηθούν πριν γίνουν όλα αυτά και πιστεύω ότι σύντομα η γενοκτονία των Ποντίων θα διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια της Αυστραλίας και ελπίζουμε σε γυμνάσια και δημοτικά σχολεία. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μεγάλο βήμα προς την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων από την Αυστραλιανή κυβέρνηση και σύντομα, ελπίζουμε από τη διεθνή κοινότητα.
Τελειώνοντας, αγαπητοί συμπατριώτες, σας μεταφέρω τον εγκάρδιο πατριωτικό χαιρετισμό από όλους τους Πόντιους της Αυστραλίας.
Αναστάσιος Ιωακειμίδης
Από την εισήγηση στο
Δ' Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού 
Θεσσαλονίκη 

Ιούνης 1997

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah