Πως σχηματίστηκε η ενορία Ζουρνατσάντων.

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Η παράδοση αναφέρει ότι  απ’ το χωριό Παπαδάντων της Μούζενας έτυχε μέσα στον ΙΖ' αιώνα να  επισκεφτεί το Μοναστήρι Σουμελά κάποιος παπάς, ο Παπά Γιάννης.
 Ο Παπά Γιάννης κατά παρακίνηση των καλόγερων ήρθε στην Σαντά όπου τον δέχτηκαν οι Σανταίοι με μεγάλη χαρά. Υπηρέτησε κάμποσο καιρό και όταν  ετοιμάστηκε να φύγει στην πατρίδα του τον παρακάλεσαν οι Σανταίοι να παραμείνει.
Αγιος Κωνσταντίνος Ζουρνατσάντων
 Ο Παπα Γιάννης αποφάσισε τότε να  εγκατασταθεί στη Σαντά με την συμφωνία να μεταφέρουν οι Σανταίοι  απ’ την Μούζενα την οικογένεια την δική του και την οικογένεια του  αδελφού του, την συμφωνία αυτή την δέχτηκαν οι Σανταίοι και την εκτέλεσαν.
Ο παπα Γιάννης εγκαταστάθηκε στην  ενορία Πιστοφάντων και ήταν  από την γενιά των Οραχάντων (Δρεπανάντων), η οποία  έδωσε πολλούς παπάδες στη Σαντά. Ύστερα από τον παπά Γιάννη έγινε εφημέριος  της Σαντάς ο γιος του Παπα Πέτρος, ύστερα  απ’ αυτόν  ο  γιος του παπα Χαράλαμπος  και ύστερα ο γιος του παπα Χαράλαμπου παπα  Κωνσταντίνος που ονομάστηκε τελή-κεσίσ (τρελλόπαπας).
Ύστερα  απ' τον παπα Κωνσταντίνο κόπηκε για κάμποσο χρόνο η  σειρά των  παπάδων της οικογένειας των  Οραχάντων, στις αρχές όμως του Ιθ' αιώνα έγινε εφημέριος της Σαντάς ο παπα Γεώργιος Οράχ  και κατόπιν απ'  αυτόν δέχτηκαν το αξίωμα του ιερέα  όλοι οι γιοι του  παπα Γιάννης, παπα-Παντελής και παπά-Θεόδωρος.
Μαζί με τις οικογένειες του πρώτου ιερέα της Σαντάς παπα Γιάννη και του αδελφού του Παύλου ήρθαν στη Σαντά και πολλοί άλλοι Μουζενίτες και κατοίκησαν όλοι στο Πστοφάντων. Οι πρόσφυγες αυτοί είδαν ότι αυξήθηκε πολύ ο πληθυσμός του Πιστοφάντων και αποφάσισαν να φτιάξουν χωριστό χωριό.
 Για τον σκοπό αυτό διάλεξαν την τοποθεσία Ζουρνατσάντων και εγκαταστάθηκαν εκεί το 1629.

Μιλτιάδης Κ. Νυμφόπουλος
Εκπαιδευτικός
Ιστοριογράφος της Σαντάς
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah