Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Σχολική χρονιά 1870 -71 στη Σαντά

 Στo σχολείο  Ισχανάντων δίδαξε  ο Σπύρος Μαντίδης.
Στο σχολείο Πιστοφάντων ο Γιάννης  Αμάραντος.
 Στο σχολείο Κοζλαράντων ο παπα Γ. Μωϋσιάδης.
Στο σχολείο Ζουρνατσάντων ο παπά Παύλος Κεχαγιόπουλος.
 Στο σχολείο Πινατάντων  ο Χαράλαμπος Τσαντεκίδης.
Σχολική χρονιά 1909-1910: Σανταίοι μαθητές του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας.

Την 3η του Νοέμβρη έγιναν τα εγκαίνια του νεόκτιστου διδακτηρίου Ισχανάντων μέσα σε ενθουσιώδες περιβάλλον. Αρχή της χρονιάς αυτής παρουσιάσθηκαν πολλοί μαθητές των σχολείων Σαντάς στην διεύθυνση του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας, έδωσαν εισιτηρίους εξετάσεις και πέτυχαν να  εγγραφούν στην Ε' τάξη της  Αστικής Σχολής. (*)

Στις ενιαύσιες ( σ.σ. που γίνονται κάθε χρόνο) προφορικές εξετάσεις όλων των σχολείων Σαντάς παρευρέθηκαν πάλι οι γνωστοί Τραπεζούντιοι, οι οποίοι ήσαν όλο χαρά γιατί όλες περίπου oι ενορίες Σαντάς ίδρυσαν τα σχολεία τους.

Μιλτιάδης Κ. Νυμφόπουλος
Εκπαιδευτικός
Ιστοριογράφος της Σαντάς(*) Στην εποχή του Γ. Κυριακίδη και αργότερα ως τις  αρχές του Κ' αιώνα όλα τα σχολεία Τραπεζούντας και γενικά του Πόντου είχαν την παρακάτω διαίρεση :
Το Δημοτικό είχε 4 τάξεις  και με την προκαταρκτική 5, η Αστική Σχολή είχε 2 τάξεις, την Ε' και την ΣΤ'  και το Ελληνικό Σχολείο του Φροντιστηρίου είχε 5 τάξεις.