Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Τρέξτεν σκύλ παιδία...

Έναν Σάββαν η ποπαδία τ' Αγρόποπα εχπάστεν να πάει σην Γαλλίαναν, θα εκλώσκουτον την Κερεκήν και είπεν τον ποπάν:
 Πόπα, πουρνά  αποπουρνού πριν να πας σην εκκλησίαν φάϊσον και πλύμψον τα ζα κι αέτσ' δέβα, μαθεμένα αέτσ' είναι κι οντάν διαβαίνε ας σον καιρόν τη πλυμιγματί, κόφτνε τα ζώσκοινα και τιασσεύνε τ' έναν τ' αλλο.
-Καλόν, είπεν ο ποπάς και εδέβασεν πλάν την ποπαδίαν.
Την Κερεκήν ο ποπάς εσκώθεν με τα χαράγματα , ενέσπαλεν τα ζα και επήεν σην εκκλησίαν. Οντάν έρθεν η ώρα να γυρίζ την άεν, επαίρεν το δισκοπότηρο σα χέρια 'τ και πριν να βγαίν ας σην Πύλην, εντώκεν σον νούν ατ ντο είπεν άτον η ποπαδία κ' επάτεσεν κ' εβάρκιξεν: 
Τρέξτε σκύλ παιδία σο μαντρίν έμουν, ατώρα επαρτσιαλαεύταν τ' αστόχια. Πάντων ημών μνησθείη...

Ιωάννης Σπυριδόπουλος
Ξηραντέρ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

1. εχπάστεν= ξεκίνησε.
2. θα εκλώσκουτον= θα γύριζε.
3. Κερεκήν= Κυριακή.
4. Πουρνά= Αύριο, πουρνός=πρωι, πρωινό.
5. Αποπουρνού= από το πρωί.
6.Φάϊσον=δόσε φαγητό, τάισε.
7. Πλύμψον= δόσε το πλυμίν(βρασμένα χόρτα για την αγελάδα).
8. Αέτ'= έτσι.
9. Δέβα= πήγαινε.
10. Διαβαίνε= περνάνε
11. Κόφτνε=κόβουνε.
12. Ζώσκοινα= Δέματα αγελάδας.
13. Τιασεύνε= τρυπούν, ξεσχίζουν.
14. Εδέβασεν πλάν= Απέπεμψε.
15. Ενέσπαλεν= ξέχασε.
16. Επάτεσεν= Πάτησε
17. Εβάρκιξεν= φώναξε δυνατά.
18.Επαρτσιαλαεύταν= Χτυπήθηκαν ...για σκότωμα.
19. Αστόχια=Που είθε να μείνουν χωρίς νοικοκύρη.