Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Δίστιχα Αγάπης ( Ας είχα χίλια πρόατα και πεντακόσια αρνία, κι ας είχα την τρυγόνα μου ση Σαντάς τα ραχία).

1. Αρνί ΄μ οντάν 'κ εγάπανες, αρνί 'μ οντάν εθέλνες
σον πολυέλεον αφκά μετ' εμέναν ντ' επέγνες;

2. Αρνί 'μ τρώγω την καρδία μου πως εχάσες την ύα 'σ
ποίος θα συρ την καμονή 'σ και την αρψθυμία 'σ.

3. Αρνί 'μ το δαχτυλίδι σου και το χαλκωματένεν,
ατό ογώ κι αλλάζ' ατο σ' έναν μαλαματένεν.

4. Αρνόπο 'μ οντάν πας σ' ορμάν κ' ευτάς το σιαλακόπο 'σ
τα δεντρά κι ορωτούνε σε που εν τ' αλλο τ' εσιόπο 'σ.

5. Ας είχα χίλια πρόατα και πεντακόσια αρνία,
κι ας είχα την τρυγόνα μου ση Σαντάς τα ραχία.

6. Άσπρα φορείς άσπρ' αναλλάεις, άσπρον η φορεσία 'σ
άσπρα τσιατσιακια ξύουνταν ας σην πορπατεσία 'σ.

7. Ατό τ' εσόν ο πρόσωπον, ατά τ' εσά τ' ομμάτια
τογραεύνε την καρδίαν μου κ' ευτάγν' ατο κομμάτια.

8. Αφκά σο πεγάδ' έστεκες τη σειριά 'σ ενεμένες,
έρθα κ' εδέβα επ' εκέσ' εμέν επυκνοτέρνες.

9. Αφκά σο σπαλερόπο σου ντο είν' ατά ντο  κείνταν,
Κιμισχανάς μηλόπα είν' εμέν κ' εσέν κανείνταν.

10.Βέχω, βέχω ξεροβέχω, κείμαι κα τ' αρνόπο 'μ κ' έχω
κι ας σα πολλά τα δάκρια μου το μαξιλάρι 'μ βρέχω.

11. Για μάϊσσα μάν 'ποίκε σε , για μαϊσσωμένον είσαι,
σα μέρια τ' ανεγνώσιμα πως ινανεύς και κείσαι.

12. Για χτέντζον τα μαλλόπα σου και δος άτα πιτσίμι,
τύλτσον άτα ση γούλα μου, σύρον κ' έπαρ' τη ψή μ -ι.

13. Εγ΄ αγαπώ σε κ' έρχουμαι κ' εσύ πραμερίεις με,
ντο σίλεγον καρδόπον έεις σείτια γελώ κλανίεις με,
ή έλα , έλα μικρίτσικον , έλα μη τυραννίεις με.

14. Εγάπ' είχα κ' εχάσ' άτεν και με την αμελία 'μ
σα ξένα χέρια ΄λεπ' άτεν και τρώγω την καρδία 'μ.

15. Εγάπ' θέλει καλόν τιαρτίπ και παλικάρ καρδίαν
να επορεί και ταγιανεύ τα νύχτας ση σκοτίαν.

16. Εγώ γράμματα κ' έμαθα και διάσκαλος εκάτσα,
τα έμπρφα τα κορτσόπα το σεβταλούχ εμάτσα.

17. Εγώ είμαι της μάννας -ι 'μ το λαλασιάρ τ' αρνόπον
ση κρεββατί 'σ το γιαν καικά ποίσον κ' εμέν τόπον.

18. Εγώ είμαι Σαντάς παιδίν σην δείσαν μαθεμένος,
σ' έναν έμορφον κόρασσον είμαι σουμαδεμένος.

19. Εγώ εσέν εγάπεσα κ' εσύ εμέν κ' εθέλνες
εγώ εποίνα παλαλά κ' εσύ σεΐρ ετέρνες.

20. Εγώ το ρακίν 'κ έπινα αέτς καλά καλά -ι
εσέβεν σο κιφαλόπο ΄μ κ' ευτάγω παλαλά -ι.

21. Είδα τ' ομμάτια 'σ είδα τα, είδα τα διακρωμένα,
φοούμαι γιάμ εντώκε σε η μάνα 'σ για τ'εμέναν.

22. Εκά μάνα, εκάα, εκάα κ' εμανία
είδα το σκυλοκούταβον και ξαν ετυριαννία.

23. Έκαψες το καρδόπο μυ ποίκες ατο μανέαν,
τον ήλεν αίμαν να ελέψ' την γην σκοτεινασέαν.

24. Έλα αρνί 'μ  έλα πουλί 'μ  έλα μη τυριανίεις με
σην εγκάλια 'μ  ετράνυνες κι ατώρα  'κ εγνωρίεις με.