Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ (από τις αρχές της ίδρυσής της μέχρι το 1898 και το 1910). Γ'. Ενορία Τερζάντων

Γενεαλογίες της πρώ­της  ενορίας Γιανάντων, (μετά Τερζάντων). Εδώ κατοίκησαν εξι αδελφοί μετά την άλωση  της Τραπεζούντας. Έφυγαν από τα Πλάτανα και τα ονόματα τους ήταν: Ιωάννης, Συμεών, Θεόδωρος, Γεώργιος, Παναγιώτης, Σάβ­βας.
Πλάτανα
Γενεαλογία της ενορίας Γιανάντων (μετά Τερζάντων), από τον πρώτο οικιστή Ιωάννη  που ονομάστηκε:
 Α'. Γιανάνται
Σινάνται, Φωτιάδαι, ή Μασμανάνται, Αϊβαζάνται, Σλαμίδαι, Σαμανάνται, Σαπλαχίδαι, Χαϊτάνται, Γιανακάνται, Κοσκορλάνται, Σεβαστάνται.

Β'. Σαλτουχάνται.
Από το γενικό  αυτό  επίθετο είναι οι παρακάτω  γενεαλογικές διακλαδώσεις  και αυτοί  μετανάστευσανν κατά το 1550.
Ζαντινάνται, Γυριχάνται, Γιανιτζάνται, Τεπετάνται, Τσακλάνται, Πρασσάνται, Μανεάνται ή Πισσάνται, Μαριάνται.
Γ’. Χασανάνται.
Και αυτοί υπάγονται στην γενεά των Σαλτουχάντων.
Σπυράνται, Μουτάνται, Παναγιάνται, Καμπεράνται, Ταχμαχάνται,
Σαχηνάνται, Βασάχης και Καραογλανίδης.


ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ