ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ (από τις αρχές της ίδρυσής της μέχρι το 1898 και το 1910 . Α'. Ενορία Πιστοφάντων.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Πίνακας Γενεαλογικός της Κωμόπολης Σαντάς κατ’ ενορίες.
Είσοδος  Πιστοφάντων

Α'. Ενορία Πιστοφάντων.

Πρώτοι οικιστές της ενορίας αυτής αναφέρονται τα δύο αδέλφια Συμεών και Θεόδωρος, που αποχώρησαν  από τ' άλλα αδέλφια. Από τα δύο αυτά αδέλφια η ενορία ονομάστηκε  Σιμεωνάντων και Θεοδωράντων, τελευταία μετονομάστηκε σε Πιστοφάντων.

Γενεαλογία του Συμεώνος.
Σιμεωνάνται, Τσακμακάνται, από τους οποίους  κατάγονται οι Σαββάνται, Κουτμηράνται, Παστιανάνται, Τεντελάνται.
Μετανάστευσαν στην Σαντά και προστέθηκαν στη γενιά αυτή:
 α. Παπαδάνται , Μοτουλάνται,  Τασάνται, Λαμπριανάνται, Oραχάνται.
 β'. Τουρτάνται, από τους οποίους οι: Μαρουφάνται, Ιωσηφάνται, Γαραπασάνται, Κουρτογλάνται (από τους οποίους  οι Ημεράνται).
γ. Γαϊσάνται, από τους οποίους οι Πουνεράνται, Σοφιανάνται, Καραμισάνται.
δ'. Σεβαστάνται, από τους οποίους  οι Βατικάνται, Γημεριτσάνται, Κωτταλακάνται.
 ε. Ταχτζάνται, από τους οποίους  Περτζαμάνται, Γαβαζάνται ή Γαβατζάνται.

Γενεαλογία του Θεοδώρου.
Πιστοφάνται (από τους οποίους πήρε την ονομασία τελευταία η ενορία),
Παπά  Ηλιανάνται, Νικολάνται, Λιανάνται, Τιβαβά, Τσαρτσάνται  και αυτοί που προστέθηκαν είναι:
α. Γεουτσάνται,από τους οποίους οι: Γολιδάνται.
 β'. Μουστάνται, από τους οποίους οι  Καληκάνται. 
γ. Τανάνται, από τους οποίους οι: Γαραϊλάνται, Γιαλαμάνται, Γαβράνται 
δ'. Κουκουλάνται, από τους οποίους οι Κωστικάνται, Σουτμαλάνται, Καπανάνται.
 ε. Πολιτάνται, από τους οποίους οι Λαυρεντιάνται.
 στ'.  Αϊτινάνται, από τους οποίους οι: Τονακάνται,
 ζ. Σαρή Κιαχγιάνται, από τους οποίους οι: Κοσμάνται, Ουζουνογλάνται, Στεφανάνται.

ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥShare
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah