Μικροί Συνοικισμοί Σαντάς

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Φτελέν ή Φτελένια (τουρκικά   Ιφτελέν)
Σε δίωρη απόσταση  από τη Σαντά ήσαν τέσσερις μικροί συνοικισμοί (Τρανόν Φτελέν, Χαρατσιάντων, Αλιάντων, Γαράκοτυλ) καί δύο ενορίες (Υπαπαντή και Κοπαλάντων).

Τρανόν  Φτελέν.
Είχε 15 οικογένειες χωρίς εκκλησία και σχολείο. Είχε και δύο μικρομάγαζα με χάνια. Αγνωστη η ετυμολογία. Ήταν της ενορίας Ισχανάντων.

Χαρατσιάντων
Προς  Δυτικά τη Τρανού τη Φτελενί με 3 οικογένειες και ναό του Αγ. Σπυρίδωνα. Το  όνομά του το πήρε από τις οικογένειες Χαρατσιάντ (πληθυντικός του Χαρατσής). Ανήκε στην ενορία Πινατάντων.

Αλιάντων.
Προς Βορρά τη Τρανού τη φτελενί με 6 οικογένειες και ναό του  Αγ. Κωνσταντίνου. Ανήκε στην ενορία Κοσλαράντων. Το όνομα του το πήρε από κάποιο Κλωστό Αλή.

Γαράκοτυλ.
Ήταν προς Ανατολικά τη Τρανού τη Φτελενί, πέρα  από το ποτάμι με 5 οικογένειες. Το όνομα του σημαίνει Μαύρο - Κοτύλ.  Κοτύλ και Κοτύλια ήσαν πολλά χωριά στον Πόντο, φανέρωνε  το όνομα αυτό  ότι το χωριό ήταν σε βαθούλωμα.

Υπαπαντή 
Ήταν ΒΔ τη Τρανού τη Φτελενί και είχε 40 οικογένειες από το Ισχανάντων με ωραία εκκλησία, παπά και σχολείο. Οι Σανταίοι την ονόμαζαν Δώδεκα αλάτια  από συστάδα 12 μεγάλων ελάτων.
Κοπαλάντων

ΚΟΠΑΛΑΝΤΩΝ
Ήταν το βόρειο σύνορο της Σαντάς σε μικρή απόσταση  από αυτό ήταν τα Τουρκικά χωριά Ισχάν και Αγρίδ. Είχε 30 οικογένειες  από τοι Ζουρνατσιάντων και ναό του 'Αγ. Χαραλάμπους χωρίς παπά. Το χωριό αυτό και οι 4 συνοικισμοί κάποτε μίσθωναν εφημέριο που  ιερουργούσε εναλλάξ στα χωριά αυτά. Το ονομά του το πήρε από τις οικογένειες Κοπαλάντ που το κατοικούσαν.

1) Από Τρανόν Φτελέν προς  Υπαπαντή
Τουρούχα  ή τη Κοσαρά το τσιμιάν. Εδώ ο  Γιάννης Πιστοφίδης γιά λίγο καιρό σύστησε ορνιθοτροφείο. Τουρούχα φανερώνει λεπτά δένδρα, φιντάνια.

Αλιάντων
Τη Πιρπιρής. Ρεματιά μεγάλη με μύλο.
                 
   2)Από Τρανόν Φτελέν προς Κοπαλάντων

Τη Κουτίτα το χαν. Ερείπια χανιού και μικοομάγαζου του Κουτίτα από Κοσλαράντων.
Στεγνόν  αλάτ. Ελατο μεγάλο, το όνομα του το πήρε γιατί  δεν βρεχόταν εκείνος που κατέφευγε κάτω από αυτό.
Τη Πιρπιρής  τ' ορμίν.
Κοπαλάντων. 

3) Από Υπαπαντή προς Κοπαλάντων

Αρκουράντων. Συνοικισμός πολύ κοντά στην Υπαπαντή.
Κανναβούρ. Κύρτωμα του βουνού με χόρτο που μοιάζει λαναρισμένο καννάβι.
Σαντά

4) Από Υπαπαντή προς Τσιαρταχλού

Στρογγυλόν λιθάρ. Βράχος δεξιά και ψηλότερα από την  Υπαπαντή.
Μάγαρα (τουρκ. σπηλιά).  Μεγάλη σπηλιά που το Σεπτέμβρη του 1921 κατέφυγαν 300 γυναικόπαιδα και 100 αντάρτες και πολέμησαν με 2000 τακτικο στρατο και τσετες και τη νύχτα διέφυγαν στο δάσος της Πογιαχανάς
Ουζούν σούρτι (τουρκ. μακριά προεξοχή). Παρχάρι τη Φτελενί.
Ποχιαχανά. Δάσος που δεν  πάτησε ανθρώπινο ποδι. 
Άσπρα καπάνια. Μεγάλοι βράχοι με χρώμα στακτί κάτω από το δρόμο.
Θοδωράντων Υλέε. Δάσος κάτω από τα  Ασπρα τα Καπάνια που ανήκε  στους Πιστοφάντας.
Τσαρταχλού.Στάθης Αθανασιάδης (Γεροστάθης)
Εκπαιδευτικός
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah