Σαν σήμερα 20 Νοέμβρη 1921. Γράμμα μελλοθάνατου Πόντιου.

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016


Αμάσεια
Για να θυμόμαστε...

σαν σήμερα ένας πόντιος καταδικασμένος σε θάνατο από το δικαστήριο της Αμάσειας γράφει ..


Αμάσεια τη 20 Νοεμβρίου 1921
Αγαπητή και πολυπόθητος μοι Μαξιμιλιανή
αγαπητά μου τέκνα Σαπφώ, Κουζηνός (αν ζει), Αναστασία, Μαρίκα, Λάζαρος και Τριανταφυλλιά.
Αγαπητά μοι πρόσωπα, ενταύθα μη ζητήσετε τον τάφον μου , ο τάφος μου δύναται να ανεγερθεί όπου και αν είναι. Εάν μείνετε εις το Αλατσάμ , επιθυμώ να μου κάμετε εις εκεί νεκροταφείον έν ωραίο μνήμα και να γραφεί επ' αυτού , συνταχθέν υπο καλού ποιητού, πως απεβίωσα. ......

Εγώ δεν λυπούμαι διότι θα απαγχονιστώ και σεις μην λυπείσθε... δια καταλλήλου αιτήσεως εξιστορείτε την υπόθεσιν στους Αμερικανούς , διότι το μίσος των Τούρκων προς εμέ προήρχετο διότι εφιλοξένησα  Άγγλους στην οικία μου και ζητείτε αποζημίωσιν δια την καταστροφήν, την οποίαν υπέστην εξ αιτίας αυτών των Αγγλων....
Σας αφήνω εις το έλεος του θεού , σας εναγκαλίζομαι και σας γλυκοασπάζομαι ..Ο κόσμος αυτός είναι μάταιος και πρόσκαιρος...ο Θεός να μας αξιώσει να σχηματίσωμεν μίαν νέαν οικογένειαν εν τω Παραδείσω.
Τας Κυριακάς και εορτάς να μην απουσιάζετε από την εκκλησίαν και δις του έτους να κοινωνείτε ....
Σας ασπάζομαι τους οφθαλμούς σας
ο αγαπητός σύζυγος και πατήρ σας
Περικλής Κουζουδζάκογλου

Γιώτα Ιωακειμίδου
http://efhmeris.blogspot.gr/
H Eλληνική Φωνή της Αυστραλίας, όλων των αποδήμων και των απανταχού Ελλήνων.
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah