Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Ελένη Λιανίδου με τον σύζυγο της Περικλή Λιανίδη.

Ελένη Λιανίδου το γένος Αλχαζίδου με τον σύζυγο της Περικλή Λιανίδη. Φωτογραφία του 1918 στην Τραπεζούντα του Πόντου