Αποτρόπαιο έγκλημα των Τούρκων

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

 Λίγες μέρες μετά τον εκτοπισμό των γυναικόπαιδων της Σαντάς ο Πολίτας Τσουμπάν  ανέβαινε  από το Φτελέν για τα χωριά με μερικούς  αντάρτες συντρόφους του.  Όταν φτάσανε στο δίστρατο του Άι Γιάννη βρεθήκανε μπροστά σ' ένα  αποτρόπαιο θέαμα! 
Οι Τούρκοι κόψανε το σώμα του αντάρτη Τσιλίκ σε δύο, και το  κεφάλι με τον κορμό αφήσανε στον επάνω δρόμο που κατευθύνεται στο Τερζάντων, τα  κάτω άκρα τα ρίξανε στον κάτω δρόμο που κατευθύνεται στο Παϊράμ—Ζουρνατσάντων. 

Η αγανάκτηση των  ανταρτών κορυφώθηκε σαν είδαν και κάποιο άλλο φοβερό ανοσιούργημα, όμοιο του οποίου μπορούσαν να διαπράξουν μονάχα οι Ζουλού της Αφρικής! Είδαν κομμένα τα γεννητικά όργανα του Τσιλίκ και βαλμένα στο στόμα του! Είδαν  επιπλέον πως σηκώσανε οι Τούρκοι επάνω το δεξί του χέρι και βάλανε το γεννητικό του μόριο ανάμεσα στα δάχτυλά του για να δώσουν την εντύπωση καπνιστή με το τσιγάρο του.  Αμέσως οι αντάρτες με τις κάμες (μαχαίρια) τους σκάψανε το χώμα παρακάτω απ' τον δρόμο και τον παράχωσαν πρόχειρα, ορκίστηκαν  εκδίκηση εναντίον των Τούρκων και τήρησαν με θρησκευτική ευλάβεια τον όρκο τους.

Μιλτιάδης Κ. Νυμφόπουλος
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah