Πουλιά στην Σαντά του Πόντου

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Πολλά ήσαν τα άγρια πουλιά στη Σαντά του Πόντου. 
Οι παππούδες μας  γνώριζαν τα παρακάτω:

1. Κοχράκαν  (κόρακας)  κορώνα, 
2. Καρά-ταού (κότσυφας),
3. Αγροκόσσαρον (αγριόκοτα), 

4.Ατματσιάν (γεράκι) , 
5. Γάρταλον (γύπας), 
6. Κίσσαν,
 7. Χχελιδόν,
 8. Γαλαφόραν (Μελισσοφάγος) 
9. Γουργουλοπέτεινον (τσαλοπετεινός),
10. Καμποφάαν ή (καμποφαούδ), 
11. Κουδουχτεράν (δρυοκολάπτης), 
12. Κούκο,
 13. Χόχορο (γλαύκα),
 14. Τσιρόναν ( τσίχλα),
15.  Γιασσμακούλα (καρδερίνα),
 16. Γάζ (χήνα), κιτρινοπούλ (συκοφάγος)
 17. Λιαΐλιάκος (πελαργός) ,
18. Ορτύκα (ορτύκι) 
19. Ορτιάκ (πάπια) περδίκα,
20. Σταΐνος= μπούφος.
21. Αητέν

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah