Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Η ΚΕΜΑΝΕ

Είναι ένα είδος λύρας σε μεγαλύτερο όμως μέγεθος. Κεμανέ ή κεμανή.
 Δεν είναι τόσο διαδεδομένη όπως η λύρα.  Ωστόσο, είναι γνωστή σε αρκετές περιοχές του Πόντου και ιδίως στους ποντίους του  Ατά-Παζάρ’.

Η κεμανέ έχει πέντε χορδές βασικές. Αυτές θίγονται με το δοξάρι. Υπάρχουν όμως και άλλες τρεις χορδές, κάτω από τίς βασικές, που απλώς αντηχούν και συμπληρώνουν τον ήχο και τη μελωδία των βασικών χορδών. 

Σε άλλη παραλλαγή του ίδιου οργάνου οι βασικές χορδές είναι οχτώ και οι άλλες πέντε. Το χόρδισμα της κεμανής ακολουθεί το σύστημα της λύρας. Είναι αυτονόητο, ότι το όργανο αυτό διαθέτει περισσότερες μουσικές κλίμακες.