Διάφορα έπιπλα και εργαλεία στη Σαντά

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Πέσσκος: θερμάστρα από  λαμαρίνα για θέρμανση και ψήσιμο φαγητού τo χειμώνα.
Θερινή κατοικία στα παρχάρια

Μασσιά: σίδερο για τη φωτιά.

 Κουνίν:μεγάλη κούνια με τορνευτά ξύλα και χρωματισμένη (σαντέτκον κουνίν)· υπήρχε και άλλη μικρή, χαμηλή και άτεχνη (αρμενοκούν) αλλά δεν τη χρησιμοποιούσαν.

Τραπέζ: μονοκόμματο στρογγυλό και με προεξοχή στην περιφέρεια-είχε ενα ποδάρι κωνικό γινόταν με τόρνο.

  Στολ:    τραπέζι από σανίδια με 4 πόδια, από το τέλος του περασμένου αιώνα.

Σκαμνίν: χαμηλό σκαμνί πλεκτό, όταν χαλούσε το πλέξιμο το έντυναν με ακατέργαστο δέρμα μοσχαριού (ποστ)· το ρήμα ποστώνω.

Καλάθ: καλάθι διαφόρου μεγέθους και σχήματος. 
1) ράχχας καλάθ: για μεταφορά πραγμάτων από τα παρχάρια, από την Τραπεζούντα  και ξύλων ή κουθουριών από το δάσος. 
2) Αχχερονοκάλαθον: μεγάλο για τη μεταφορά χόρτου από τον αχερώνα στο στάβλο. Οταν τα καλάθια φθείρονταν στον πάτο τα επόστωναν (ποστοκάλαθα). 
3) Αρδαχτερόν: μικρό καλάθι του χεριού με χερούλι. 
4) πατέλα: μικρό καλάθι με χερούλι και βάση τετραγωνική.
 5) Καρνάλ : ρηχό καλάθι με χερούλι, για το ψωμί κ.ά.

Τσσίκουτον: σκούπα από χλωρά κλαδιά έλατου για σκούπισμα του εδάφους που ήταν χώμα.

Τσουχαβέλ: σκούπα του στάβλου και της αυλής από θάμνους (διφόρια, φτελιά κ.ά.).

Ιφτιάρ: Φτυάρι σιδερένιο για το στάβλο.

Χιονίφτιαρον: Φτυάρι μεγάλο ξύλινο για το χιόνι.

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah