Χωριά, Παρχάρια, Χάνια, Βράχοι και δρόμοι της Σαντάς

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016


Διακριτικά σημεία: 
Θ=Κωμόπολη
Ο=Χωριό
Δ=Παρχάρια
Χ=Χάνια
Λ= Βράχοι
* = Βουνά
Παραλληλόγραμμο=Καταβόθρα
Δρ= Δρόμος
Σημείωση: Οι αριθμοί δίνονται σε διακριτικά σημεία βουνών, ξωκλησιών, λιμνών,σπηλαίων, γκρεμών, βράχων κλπ. Οι αριθμοί που δεν δίνονται σε διακριτικά σημεία παριστάνουν τοποθεσίες. 


Άποψη της Σαντάς απο των Ζουρνατσάντων

Oι αριθμοί του   χάρτη της Σάντας.
 1. Ο λόφος Ποντίλια. 
2. Τα Χαλία. 
3. Τ’ Ασερόνια. 
4. Ξωκλήσι του Αγίου Πνεύματος. 
5. Το  Μέγαν το Ρακάν. 
6. Τα ξερολίμνια. 
7. Τη Σονούς τ’ ομάλ. 
8. Τη Κοιλαδί το ρακάν. 
9. Το Γουρνόπον. 
10. Τη Γιακώφ τη μαστορί το ρακάν. 
11. Το Γαλούν(Κανλήν) τ’ ορμίν. 
12. Τα Ρεσχανάδας. 
13. Το Κρύον το νερόπον. 
14. Το λιθονπορέν. 
15. Τ’ Αλωνόπον. 
16. Τη Ζουρνατσαλάβας το γιρτ. 
17. Ο λόφος Τσιφίνια. 
18. Το παρχάρι Τσαρταχλού. 
19. Τ’ Αρμεναντίων το στάμαν.
20. Το βουνό Τοαρταχλού (Τσαρτακλή). 
21. Το Σιργανλή. 
22. Η Σεσλίκαγια 
23. Τη Τσαλαπόγλη τα ταφία. 
Τη Τσσιαχμάχ το πεγάδ (Πιστοφάντων με την εκκλησία του Αγιου Χριστόφορου)

24. Ενορία Ισχανάντων. 
25. Ενορία Πινατάντων. 
26. Ενορία Τερζάντων. 
27. Ενορία Κοζλαράνντων.
28. Ενορία Πιστοφάντων. 
29. Ενορία Τσακαλάντων. 
30. Το χωριό τρανόν Φτελέν. 
31. Το χωριό Χαρατσάντων. 
32. Το χωριό Αλιάντων. 
33. Το χωριό Δώδεκα Αλάτια. 
34. Το χωριό Κοπαλάντων. 
35. Το Στρογγυλόν το λιθάρ. 
36. Η Σπηλιά Μάγαρα. 
Το μαστορείον

37. Τ' Άσπρα τα Καπάνια. 
38. Το Ουζούν σιρτι. 
39. Ξωκλήσι του Αγ. Ιωάννη. 
40. Ενορία Ζουρνατσάντων. 
41. Το Κωφολείβαδον. 
42.Το ξωκλήσι της Αγίας Κυριακής. 
43. Οι γκρεμοί Πιστοφάντων. 
44. Οι γκρεμοί Ζιαρέ ταγ. 
45. Το βουνό Ζιαρέτ ταγ με το ξωκλήσι των Αγ. Αποστόλων. 
46. Το Σκορδέν. 
47. Το Ιρμάκ γιαηλασί. 
48. Το Τάσκιοπρι με τα χάνια του και το ξωκλήσι του. 
49. Το Τσιτσεκλή. 
50. Τη Γιόρ το γιρτ. 
51. Η καταβόθρα Δέκουφον. 
52. Η λίμνη Σταύρωμαν. 
53. Τα Κρεπέγαδα. 
54. Τα Κατσάλια. 
55. Τα Σουλάχα. 
56. Το Καζουκλή (Γαζουχλού). 
57. Η Κατάρουξα. 
58. Η Ανάληψη με το ξωκλήσι της και το μεταλλικό νερό της. 
59. Το Κούζουκιολ (Γουζούκελην)
60. Το Κωφού. 
61. Το Κιμισλή.
62. Το Κρέν. 
63. Το Λεφτοκαρόν. 
64. Τα Τασχανάδας. 
65. Το Μιντσινά. 
66. Το Κετίκ. 
67. Το Παυλ. 
68. Τη Χαπιάρ το Φτελέν.
69. Το Παϊράμ. 
70. Το Μελεσσιναρόν. 
71. Το Μονοκούρ. 
72. Κοινοτικοί μύλοι Ισχανάντων. 
73. Το Φουρνόπον. 
74. Το Μωρέν. 
75. Το βουνό Αγιος Θεόδωρος με το ξωκλήσι του. 
Καρακαπάν (φωτο:Erdan Aydin)

76. Το βουνό Καράκαπαν (Θήχης του Ξενοφώντος). 
77. Το Πεζιρκιάν σου.
78. Το δάσος Πογιαχανά. 
79.Τη Γοργόρ το λιθάρ. 
80. Η Χάρτοτη. 
81. Τη Μερτσιάν. 
82. Το βραχώδες βουνό Κατσκάρ.
 83. Το ξωκκλήσι  Άγιος Παντελεήμονας.
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah