Ποντιακός Καζαμίας -ΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Δευτέρα
«Την Δευτέραν κετσινεύνε οι τεμπέλ’, που ’κι δουλεύνε»

Τρίτ ’

«Την Τρίτ’ μ’ αρχινάς δουλείαν, θα ευρίκ’ σε αναποδίαν»

Τετράδ’

«Που νηστεύνε την Τετράδ’, κόφνε τη διαβόλ’ τ’ ουράδ’»

Πέφτ’

«Δούλεψον όλεν την Πέφτ’ και όσον ντο θέλ’τς, κουρφεύτ’»

Παρασκευή

«Η Παρασκευή κλαιμένον, λημονεύ’ν’ αποθαμένον»

Σάββα

«Την Σάββαν αν έεις δουλείαν, τούλωσον, μ’ εβγάλ’ς λαλίαν»

Κερεκή

«Οσήμερον εν Κερεκή, στα ολίγον κι επ’ εκεί.
Την Κερεκήν που δουλεύ’, την Δευτέραν’ κ’ αρτουρεύ’».


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

κετσινεύνε = συντηρούνται, κουτσοπερνάνε, 
κουρφεύτ’ = παινέψου,
λημονεύ’ν’ (λημονεύω) = μνημονεύουν, ενθυμούνται,
 τούλωσον = μη μιλάς, κόφ’ το,
 αρτουρεύ’ = περισσεύει.

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah