Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

Μιλώντας για τον Ελληνισμό της Αυστραλίας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πο­ντιακών Σωματείων Αυστραλίας - δικηγόρος Αλέξανδρος Παναγιωτίδης ανέφερε ότι σύμφωνα με έρευνα του 1982 - 1991, όταν οι Έλληνες ρωτήθηκαν γιατί πρέπει να διατηρηθεί η γλώσσα μας, έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις: 61% για εθνικούς λόγους και για τη διατήρηση της κουλτούρας, και 34% για πρακτικούς λόγους.
Η δεύτερη και η τρίτη γενιά απάντησε ότι η διατήρηση της κουλτούρας μας παίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της γλώσσας.
Αν και οι γλώσσες και οι διάλεκτοι των μεταναστών αλλάζουν ή χάνονται, εντού­τοις τα ελληνικά, καθώς επίσης η κυπριακή και η ποντιακή διάλεκτος, δείχνουν ισχυρή εθνογλωσσική ζωντάνια για τους εξής λόγους:
Ένα μεγάλο ποσοστό Ποντίων παντρεύονται Πόντιους. Η ποντιακή διάλεκτος για τους Πόντιους αποτελεί ιστορικά εθνικό σύμβολο και κοινωνικά, κέντρο πυρήνα.
Οι Πόντιοι βλέπουν τη γλώσσα τους σαν σύμβολο αποδοχής από τους ομοίους τους.
Σε άλλη έρευνα των ετών 1989 -1991, Πόντιοι, γεννημένοι στην Αυστραλία δήλω­σαν ότι η διάλεκτός τους είναι το ίδιο σπουδαία όσο και η ελληνική.
Το γεγονός ότι η ποντιακή διάλεκτος χρησιμοποιείται στην Αυστραλία σαν μέσο έκφρασης της πρώτης και της δεύτερης γενιάς Ποντίων, δείχνει όχι μόνον την επιθυμία της διατήρησης της ποντιακής διαλέκτου, αλλά και της αποδοχής της από την ελληνική παροικία. Έτσι έχουμε εκδηλώσεις καθαρά ποντιακές (θεατρικές παραστάσεις στην ποντιακή ήδη από το 1957.
...Ένας σπουδαίος λόγος διατήρησης της γλώσσας μας είναι η τάση των Ελλήνων να διατηρούν την ταυτότητά τους και να τη μεταδίδουν στα παιδιά τους, μέσω της οικογένειας.

Αλέξανδρος Παναγιωτίδης
Από την εισήγηση του στο Γ΄Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού
Θεσσαλονίκη 

Μαϊος 1992
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah