ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Σαν μέσα διεξαγωγής αγοραπωλησίας, τα νομίσματα χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα. Τα πρώτα νομίσματα ήσαν μεταλλικά. Στον αρχαίο κόσμο υπήρχαν χρυσά, αργυρά, χάλκινα, σιδερένια και ορειχάλκινα μεταλλικά κέρματα. Ο χρυσός και ο άργυρος είχαν περισσότερη αξία παρά ο χαλκός και ο ορείχαλκος. Και αυτό γιατί ο χρυσός και ο άργυρος είναι τα πιο όμορφα και τα πιο σπάνια μέταλλα. Και το σπουδαιότερο είναι ότι τα μέταλλα αυτά εύκολα μεταφέρονται και σφυρηλατούνται για την παραγωγή των κερμάτων.
Αυτά τα μεταλλικά κέρματα ήσαν τα μόνα μέσα συναλλαγής μέχρι τον Μεσαίω­να, οπότε κυκλοφόρησαν και τα χάρτινα νομίσματα.
Αρχαίο νόμισμα Σινώπης

Μερικές δραχμές παρουσιάζουν μικρά κοψίματα. Οι κυβερνητικοί ελεγκτές έκο­βαν ένα μικρό κομμάτι από το νόμισμα και το εξέταζαν για τη γνησιότητα του αρ­γύρου.
Δεν υπάρχουν δύο όμοια μεταλλικά νομίσματα, γιατί το καθένα κοβόταν χωρι­στά.
Τα πρώτα μεταλλικά νομίσματα παρασκευάστηκαν από τους Έλληνες των δυ­τικών παραλίων της Μικρασίας στην Ιωνία και Λυδία, γύρω στα 700 π. X. Αυτά τα κέρματα έγιναν από ένα φυσικό κράμα χρυσού και αργύρου, και τα έλεγαν ήλε­κτρα.
Πρώτος ο βασιλιάς Κροίσος της Λυδίας ξεχώρισε το φυσικό μείγμα του χρυσού και του αργύρου και έκοψε τα πρώτα επίσημα κυβερνητικά μεταλλικά νομίσματα στη διάρκεια της βασιλείας του (560 - 546 π. X.), με καθαρό χρυσάφι και με επίση­μο βάρος.
Η τέχνη της νομισματοκοπίας διαδόθηκε ανάμεσα στους Έλληνες και αυτοί τη μετέφεραν στην Ιταλία και στις άλλες χώρες της Μεσογείου και του Ευξείνου Πό­ντου.
Η Μίλητος ήταν η μητρόπολη του ελληνισμού του Πόντου και η πρώτη και με­γαλύτερη αποικία της στον Εύξεινο Πόντο ήταν η Σινώπη, που ιδρύθηκε από τους Μιλησίους το 785 π. X. Μέσα σε 150 χρόνια, οι τεχνίτες και καλλιτέχνες του ελλη­νισμού του Πόντου παρήγαγαν δικά τους μεταλλικά νομίσματα.
 Στην αρχαιότητα, η Σινώπη ήταν μια πλούσια ελληνική εμπορική πόλη, με δύο καλά λιμάνια. Και ήταν η πρώτη πόλη στην περιοχή του Πόντου, που έκοψε μεταλλικά κέρματα. Στη Σινώπη, γύρω στο 480 π. X. κόπηκαν οι πρώτοι αργυροί στατήρες, με κοίλα τετράγωνα στην οπισθία πλευρά. Οι πρώτες δραχμές της Σινώπης, που ανάγονται στον 5ο αι. π. X.. είναι πολύ πρωτόγονες.

Στο βασίλειο του Πόντου, που ιδρύθηκε από τον Μιθριδάτη Κτίστη (281 - 266 π. X.), τα νομίσματα ήταν ο χρυσός στατήρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στην εποχή του Μιθριδάτη του Ευπάτορα (120 - 63 π. X.), το νόμισμα ήταν το αργυρό τετράδραχμο.

Κων/ντίνος Χιονίδης
Απο την εισήγηση του στο Β' Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού
Θεσσαλονίκη 31 Ιούλη- 7 Αυγούστου 1988
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah