Νικόλαος Λεοντίδης(1881-1942)

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Λαμπρός αγωνιστής των εθνικών θεμά­των στον Πόντο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Καύκασο και στην Ελλάδα (μετά την Ανταλλα­γή).
Ο Λεοντίδης, μετά τα φροντιστήρια της Τραπεζούντας, σπούδασε πολιτικές επιστήμες στα Παν/μια της Αθήνας και των Παρισίων.
 Στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δημοσιογράφος για την προώθηση των εθνικών θεμάτων και των μυστικών εθνικών ορνανώσεων της Κων/πολης, στο διάστημα του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών Πολέμων (1912-13).
Λίγο αργότερα (1916-1918), αναπτύσσει έντονη εθνική και πνευματική δραστηριότητα στη ρωσοκρατούμενη Τραπεζούντα, στο πλευ­ρό του Μητροπολίτη Χρυσάνθου: Ιδρύει το πα­τριωτικό σωματείο «Εθνική Ένωσις» των νέων και εκδίδει το περιοδικό «ΛΟΓΟΣ», με στόχο την ανακήρυξη της εκκλησιαστικής και εκπαιδευτι­κής αυτονομίας του Πόντου υπό ρωσική επικρά­τεια.
Μετά την αποχώρηση των Ρώσων από τον Πόντο (Απρίλιος 1918) συμμετέχει ενεργά στις κινητοποιήσεις του Ελληνισμού του Καυκάσου και Ν. Ρωσίας για την αναγνώριση της Δημοκρα­τίας του Πόντου, και εκλέγεται, από τους αντιπροσώπους του οργανωμένου Ελληνισμού αυ­τού του χώρου, Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης (Βουλής) του Πόντου, η οποία είχε την έδρα της στο Βατούμ της Γεωργίας (Μάρτιος 1919).
Είναι γνωστή η αποτυχημένη έκβαση αυ­τών των αγώνων, λόγω της αρνητικής βούλησης των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής εκείνης.
Όμως, ο Λεοντίδης συνεχίζει τους εθνι­κούς του αγώνες και στην Ελλάδα, μετά τη Μι­κρασιατική Καταστροφή και τον ξεριζωμό του Ελληνισμού από τις πατρογονικές του εστίες.
Ως Διευθυντής του Υπουργείου Πρόνοιας, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσμών (ΜΕΑΠ) και στη συνέ­χεια ως Γενικός Διοικητής Θράκης, παρακολού­θησε από κοντά το δράμα της προσφυγιάς και συνέβαλε σημαντικά στην ανακούφιση των προσφύγων, κατά την κοσμογονική περίοδο 1923-1930.
Ο ακέραιος χαρακτήρας, το τεράστιο κοι­νωνικό του έργο, το πνεύμα της αυτοθυσίας του, ανέβασαν πολύ ψηλά το κύρος του στη συ­νείδηση του λαού, η αγάπη και εκτίμηση του οποίου τον ανέδειξε βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου στις περιφέρειες Δράμας και Θεσ­σαλονίκης.
Ο Λεοντίδης δίκαια ανήκει στη χορεί­α των πρωτοπόρων εθνικών αγωνιστών του εκείθεν και εντεύθεν του Αιγαίου.


Στάθης Πελαγίδης
Καθηγητής  στην παιδαγωγική σχολή της Φλώρινας
Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah