Ρωμανία-Ρούμελη

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Το κρατικό μας όνομα από την προ του Μεγάλου Κωνσταντίνου εποχή ήταν πάντοτε Ρωμανία, το οποίο κατά την Τουρκοκρατία επεκράτησε υπό την τουρκική του μορφή να λέγεται Ρούμελη.

Μεταξύ των Ελλήνων του Πόντου επικρατεί ακόμα μέχρι και σήμερα το "Ρωμανία".
 Βλ. Ρωμανίδη Ιωάννη καθηγητή του Παν/μίου Θεσσαλονίκης στο άρθρο του Ορθόδοξος Τύπος, αριθμ. Φύλλου 309, Αθήνα 1978  ό­που: Η αυτοκρατορία της Ρωμανίας ή της Ρούμελης βαπτίστηκε με το φραγκικής προέλευσης όνομα βυζαντινή αυτοκρατορία".
Αλλά και οι ήρωες της επανάστασης του 1821 αναφέρονται στην έννοια Ρωμιός, εννο­ώντας βέβαια την ελληνική εθνότητα. "Εγώ Ρωμιός γεννήθηκα Ρωμιός θε να πεθάνω" Αθανάσιος Διάκος - Παπαβλαχάβας (σύνθημα Ρωμιοσύνης).
Ο Ρήγας Φεραίος: "Βούλγαροι κι αρβανίτες, αρμένιοι και ρωμιοί, αράπηδες και ά­σπροι όλοι με μιαν ορμή", ενώ οι γονείς μας που μιλούν την αρχαία ελληνική σε διάλε­κτο (οι μόνοι στον κόσμο) λένε ότι είναι ορωμαίοι και Ρωμαίοι.
 Έτσι λοιπόν "το επαρ­χιακό όνομα γίνεται κρατικό και εθνικό".
Από την πρόταση του Ιωάννη Καποδίστρια φαίνεται σαφώς ότι το όνομα Ελλάς και Έλληνες, στη συνείδηση και παράδοση της Ρωμιοσύνης δεν είναι ούτε κράτος, ούτε έ­θνος, αλλά επαρχία και γι' αυτό διαστέλλεται από τη Μακεδονία και την Ήπειρο.
 Άλλωστε γι' αυτό και στα Συντάγματα του 1822, 1823, 1827 και 1832, αναφέρεται ότι Έλληνες είναι μόνο οι επαρχιώτες αυτόχθονες της παλαιάς ρωμαϊκής επαρχίας της Ελ­λάδας.
Δηλαδή το επαρχιακό όνομα έγινε εθνικό. Στους επαναστατήσαντες σε άλλα μέρη Ρωμαίους δόθηκε ασφαλώς το δικαίωμα να γίνουν Έλληνες, αλλά μόνον όταν έρ­θουν και εγκατασταθούν μονίμως στην Ελλάδα.
Οι εκτός της Ελλάδος Ρωμαίοι, δε θε­ωρούνται συνταγματικά Έλληνες, επειδή πολέμησαν για την Ελλάδα, αλλά μόνο όταν και εφόσον έρθουν και κατοικήσουν στην Ελλάδα.
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah