ΚΑΙ ΘΑ ΙΝΕΤΑΙ ΑΣ ΕΜΟΝ ΤΗΝ ΚΑΜΠΟΥΡΑ;

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Ο Τράντον τη Γούρουνος πάντα, όσα επέραζεν εμπροστά ας έναν γυρευόν, εδίνεν ατον δύο δραχμάς.
Κάποτε τα πράματα έλλαξαν. Επέρασαν δύο χρόνα κι ο Τράντον άλ­λο 'κ’ εφάνθεν. 0 γυρευόν πολλά εστεναχωρεύτεν. Ας σα δύο χρόνα κ' ύστερα είδεν ατον να έρται και τα κατσία τ' εγέλασαν.
 Όντες έρθεν σουμά τ' κ' εδέκεν ατον έναν πενηντάλεφτον, ο γυρευόν εγρίεψεν και είπεν ατον:
-   Ντο ευτάς; 'Κι κανείται ντο δύο χρόνα 'κ' εφάνθες αδακέσ, έναν πε­νηντάλεφτον μαναχόν δίς με;
-  Ντο να ευτάμε, τα έξοδα επερίσσεψαν. 0 γιο μ' εσέβεν σο Πανεπιστήμιον να ίνεται γιατρός, και δύσκολα εβγάλ' ατα πέρα.
-  Και, καλά ο γιος σ' θα ίνεται γιατρός και θα ίνεται ας εμόν την καμπούραν;

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Όσα επέραζεν = Όσες φορές περνούσε
Γυρευός= ζητιάνος
 τα κατσία τ' = τα μούτρα του
 σουμά = κοντά
 ντο ευτάς = τι κάνεις
 'κι κανείται = δε φθάνει
 Αδακέσ = προς τα εδώ
 εσέβεν = μπήκεΔημήτριος Νικοπολιτίδης
Φιλόλογος-ΣυγγραφέαςShare
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah